Energetyka

2016-04-13 | 06:30
Energetyka
Columbus Energy szuka szans inwestycyjnych w Wielkiej Brytanii lub we Francji Energetyka

Columbus Energy szuka szans inwestycyjnych w Wielkiej Brytanii lub we Francji

Krakowska spółka Columbus Energy, zajmująca się mikroinstalacjami fotowoltaicznymi, przygląda się kilku rynkom, rozważając ekspansję zagraniczną. W grę wchodzą rynki rozwinięte, jak Francja albo Wielka Brytania. Columbus chce być tam prekursorem. Głównym celem biznesowym spółki jest sprzedaż swoich instalacji klientom indywidualnym.
więcej
2016-04-07 | 06:00
Inwestycje
JR Holding zapowiada większe zyski w tym roku i wypłatę dywidendy

JR Holding zapowiada większe zyski w tym roku i wypłatę dywidendy

Nisza na rynku nieruchomości komercyjnych i inwestycje w OZE, zwłaszcza w fotowoltaikę, to dwa filary, na których chce budować swoje zyski krakowska spółka JR Holding, notowana na NewConnect. W ubiegłym roku grupa kapitałowa zarobiła 6,61 mln zł, ponad dwa i pół razy więcej niż w 2014 r. Na ten rok zapowiada dalszą poprawę wyników. Zamierza się również dzielić zyskiem z akcjonariuszami.
więcej
2016-04-06 | 07:00
Inwestycje
Elektrobudowa chce poprawić rentowność. W 2016 roku prognozuje blisko 51 mln zł zysku netto

Elektrobudowa chce poprawić rentowność. W 2016 roku prognozuje blisko 51 mln zł zysku netto

W 2016 roku Elektrobudowa SA spodziewa się poprawy rentowności. Przy mniejszych przychodach ze sprzedaży spółka chce zarobić więcej niż przed rokiem. Realizacja celu ma być możliwa głównie dzięki zmianie organizacji i optymalizacji jej kosztów. Spółka liczy na inwestycje w przemyśle paliwowym i chemicznym oraz rosnący popyt w obszarze związanym z ochroną środowiska. Jak tłumaczy prezes Janusz Juszczyk, większość instalacji energetycznych jest już przestarzała i wymaga modernizacji. Elektrobudowa planuje także kolejne wejścia na rynki zagraniczne.
więcej
2016-04-05 | 06:10
Energetyka
Obciążenia związane z ratowaniem górnictwa i ostateczny kształt ustawy o OZE zdecydują o rekomendacjach dla energetyki

Obciążenia związane z ratowaniem górnictwa i ostateczny kształt ustawy o OZE zdecydują o rekomendacjach dla energetyki

Już tylko miesiąc został na utworzenie Polskiej Grupy Górniczej, w skład której ma wejść jedenaście kopalń i cztery zakłady. Podmiot powstanie na bazie obecnej Kompanii Węglowej, a jego powołanie ma uratować nierentowną z powodu niskich cen węgla branżę górniczą. Koszty tego przedsięwzięcia obciążą firmy energetyczne, choć nie wiadomo jeszcze w jakim stopniu, co utrudnia formułowanie prognoz dla sektora. Drugą wielką niewiadomą pozostaje przyszłość ustawy o OZE.
więcej
2016-04-04 | 06:40
Konsument
Polacy coraz częściej inwestują w zieloną energię. 80 proc. przydomowych instalacji stanowią kolektory słoneczne

Polacy coraz częściej inwestują w zieloną energię. 80 proc. przydomowych instalacji stanowią kolektory słoneczne

Łączna moc mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce przekroczyła już 22 MW, z czego większość to instalacje fotowoltaiczne. W ubiegłym roku stanowiły one 80 proc. produkcji w przydomowych instalacjach odnawialnych źródeł energii. Na rosnący popyt wpływ mają przede wszystkim coraz niższe koszty związane z zakupem, montażem i eksploatacją tych urządzeń. Ożywienie widać także po liczbie wystawców i gości na branżowych targach.
więcej
2016-04-01 | 06:55
Inwestycje
Columbus Energy chce rosnąć w dwucyfrowym tempie. Plany uzależnione są jednak od działań rządu w sprawie OZE

Columbus Energy chce rosnąć w dwucyfrowym tempie. Plany uzależnione są jednak od działań rządu w sprawie OZE

Połączenie Columbus Capital z Columbus Energy zwiększy naszą wiarygodność i pozwoli na zaangażowanie się w znacznie poważniejsze projekty – tłumaczy prezes Columbus Energy SA Dawid Zieliński. Spółka uważnie śledzi prace Ministerstwa Energii w sprawie nowelizacji ustawy o OZE. Zakłada racjonalne rozwiązania, dzięki którym już w 2016 roku chce osiągnąć kilkadziesiąt milionów złotych przychodów. W kolejnych latach planuje rosnąć w dwucyfrowym tempie. Rozważa również transfer z rynku NewConnect na główny parkiet GPW.
więcej
2016-03-31 | 06:50
Energetyka
Branża energetyczna pod presją. Głównie z powodu spadających zysków w segmencie dystrybucji oraz rosnącej konkurencji

Branża energetyczna pod presją. Głównie z powodu spadających zysków w segmencie dystrybucji oraz rosnącej konkurencji

Mimo niskich cen węgla cztery dominujące w Polsce spółki energetyczne mają za sobą niełatwy rok i niewiele wskazuje na to, by otoczenie ich biznesu miało być bardziej sprzyjające w roku bieżącym. W każdym z segmentów ich głównej działalności, czyli w wytwarzaniu, dystrybucji i obrocie, muszą się mierzyć z innymi wyzwaniami, a do tego dochodzi jeszcze konieczność zaangażowania się w ratowanie górnictwa.
więcej
2016-03-30 | 06:30
Inwestycje
JR Holding prognozuje kolejny rekordowy rok. Przymierza się do wejścia w nowe obszary rynku

JR Holding prognozuje kolejny rekordowy rok. Przymierza się do wejścia w nowe obszary rynku

JR Holding zamknął ubiegły rok zyskiem netto na poziomie ponad 6,6 mln zł. Był to najlepszy wynik w historii spółki. Zarząd prognozuje, że obecny rok okaże się równie udany. Realizację celu mają umożliwić przychody z dwóch podstawowych segmentów działalności: deweloperskiej i energetyki odnawialnej. Grupa duże nadzieje pokłada w swojej flagowej inwestycji – biurowcu Hexagon. Obiekt ma być gotowy we wrześniu tego roku. Jednocześnie spółka planuje wejść w nowe obszary rynku.
więcej
2016-03-23 | 07:10
Przemysł
ZE PAK szuka oszczędności. Wstrzymuje inwestycje i ma nadzieję na choćby niewielki wzrost cen energii

ZE PAK szuka oszczędności. Wstrzymuje inwestycje i ma nadzieję na choćby niewielki wzrost cen energii

Zespół Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin zamknął ubiegły rok stratą netto w wysokości niemal 1,88 mld zł, głównie z powodu utraty wartości aktywów. Choć EBITDA była dodatnia, grupa szuka oszczędności, zawieszając inwestycje i szukając ograniczeń w innych kosztach. Dokładny plan ma być znany do połowy roku.
więcej
2016-03-16 | 07:10
Energetyka
Energa z dobrymi wynikami za 2015 rok. Szczególnie mocny okazał się segment sprzedaży

Energa z dobrymi wynikami za 2015 rok. Szczególnie mocny okazał się segment sprzedaży

Energa zamyka 2015 rok przychodami ze sprzedaży na poziomie 10,8 mld zł oraz zyskiem netto na poziomie 840 mln zł. To kolejny bardzo dobry wynik po tym, jak rok wcześniej spółka zarobiła na czysto przeszło 1 mld zł. Szczególnie dobrze radził sobie segment sprzedaży, gdzie EBITDA wzrosła o blisko 1/3. Dla grupy najistotniejszym obszarem, generującym ponad 70 proc. zysków, pozostaje jednak dystrybucja energii. Jak informuje prezes Dariusz Kaśków, także w tym roku grupa będzie chciała osiągnąć podobne proporcje w wynikach.
więcej
2016-03-14 | 06:50
Surowce
Dzięki dywersyfikacji dostaw gazu zwiększa się bezpieczeństwo energetyczne Polski. Rośnie również konkurencja na rynku

Dzięki dywersyfikacji dostaw gazu zwiększa się bezpieczeństwo energetyczne Polski. Rośnie również konkurencja na rynku

Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego do Polski pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Zwiększył się import dostaw gazu z Zachodu, przez Gazociąg Jamalski. Tylko przez punkt Mallnow Rewers można rocznie sprowadzić ponad 5 mld m³ gazu, czyli jedną trzecią polskiego zapotrzebowania. W tym roku rozpoczną się dostawy do terminalu LNG, prawdopodobnie jeszcze w 2016 roku ruszy gazowe połączenie Polski ze Słowacją. Większe możliwości importu oznaczają również wzrost konkurencji na rynku wewnętrznym.
więcej
2016-03-11 | 06:55
Ochrona środowiska
Do 2020 r. kraje UE muszą zmniejszyć zużycie energii o 20 proc. Jednym z kluczowych działań jest zwiększenie efektywności energetycznej w dużych przedsiębiorstwach

Do 2020 r. kraje UE muszą zmniejszyć zużycie energii o 20 proc. Jednym z kluczowych działań jest zwiększenie efektywności energetycznej w dużych przedsiębiorstwach

Wdrożenie w przedsiębiorstwie odpowiedniego systemu zarządzania energią pozwala na znaczne obniżenie kosztów energii. Zmniejsza także wpływ na środowisko naturalne. Tego typu rozwiązanie w naszym kraju jest jednak ciągle rzadkością. Niedawno do grona firm posiadających system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001 dołączyła grupa Velux.
więcej
2016-03-10 | 07:00
Przemysł
P. Woźniak (PGNiG): Ceny ropy i gazu pozostaną niskie. Węgiel nie powinien już tracić

P. Woźniak (PGNiG): Ceny ropy i gazu pozostaną niskie. Węgiel nie powinien już tracić

PGNiG liczy się z tym, że ceny ropy naftowej i gazu ziemnego w najbliższych miesiącach pozostaną na niskich poziomach. Prezes spółki zaznacza jednak, że na tym rynku jedna decyzja producentów o ograniczeniu wydobycia może diametralnie zmienić sytuację. PGNiG chce zbudować portfel węglowy na dłuższy czas, bo zdaniem spółki cena tego surowca jest już tak niska, że nie ma przestrzeni do dalszych spadków.
więcej
2016-03-10 | 06:35
Handel
Banki i spółki energetyczne przez ostatni rok ciążyły polskiej giełdzie. WIG20 dopiero wrócił do poziomu z przełomu roku

Banki i spółki energetyczne przez ostatni rok ciążyły polskiej giełdzie. WIG20 dopiero wrócił do poziomu z przełomu roku

Ponad 25 proc. stracił indeks WIG20 od maja ubiegłego roku. W przypadku indeksu szerokiego rynku WIG spadek był nieco mniejszy i wyniósł 18 proc. Wszystko to mimo wzrostów z ostatniego miesiąca. Choć polska gospodarka urosła w ubiegłym roku o 3,6 proc., co jest jednym z lepszych wyników w Europie, to inwestorzy wciąż obawiają się obciążeń, jakie na polski sektor bankowy, energetyczny i handlowy może nałożyć rząd. A są to sektory dla polskiej giełdy bardzo istotne.
więcej
2016-03-03 | 06:35
IT i technologie
Big data zmienia branżę energetyczną. Dzięki analizie danych firmy lepiej dostosują ofertę do klientów i przewidzą awarie

Big data zmienia branżę energetyczną. Dzięki analizie danych firmy lepiej dostosują ofertę do klientów i przewidzą awarie

Zastosowanie rozwiązań IT w branży energetycznej staje się coraz powszechniejsze. Szczególną rolę odgrywa w ich przypadku analiza wielkich zbiorów danych. Dzięki big data firmy mogą dostosowywać ofertę do zachowań i potrzeb poszczególnych klientów, mogą też zapobiegać awariom. Szczególnie istotna pozostaje kwestia ochrony informacji.
więcej