Vc / pe

Vc / pe 2014-08-28 | 13:15

MCI Management: w I poł. 2014 r. 3-krotny wzrost przychodów

Zmiana wartości spółki zależnej MCI spowodowała znaczny wzrost zysku netto.
czytaj więcej