Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne 2014-10-03 | 08:16

Wzrost wartości aktywów zarządzanych przez IFM Global Asset Management

Wartość aktywów zarządzanych przez IFM Global Asset Management wzrosła w III kwartale o ponad 18 proc.
czytaj więcej
Fundusze inwestycyjne 2014-10-02 | 11:25

Altus TFI: Przez rok aktywa Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy wzrosły o 232,07 proc.

Aktywa Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy wzrosły do 816,3 mln zł. To oznacza roczny wzrost o 464,5 mln zł czyli o 232,07 proc.
czytaj więcej
Fundusze inwestycyjne 2014-10-02 | 09:54

Quercus TFI zarządzał we wrześniu aktywami wartymi ponad 3,1 mld zł

Quercus TFI podał, że 30 września wartość aktywów zarządzanych przez towarzystwo przekraczała 3,1 mld zł.
czytaj więcej
Fundusze inwestycyjne 2014-09-30 | 13:48

Setanta kupiła akcje Mennicy Skarbowej

Spartan Capital jednostka zależna spółki Setanta, w wyniku transakcji poza rynkiem regulowanym nabyła 30 września ponad 51 tys akcji spółki Mennica Skarbowa. Zwiększyła tym samym liczbę posiadanych akcji Mennicy do blisko 253 tys stanowiących 24,32 proc. w kapitale zakładowym spółki.
czytaj więcej
Fundusze inwestycyjne 2014-09-30 | 10:07

Leonidas Capital sprzedał Ex-Debt Partners

Leonidas Capital realizując proces reorganizacji grupy kapitałowej sprzedał wszystkie posiadane akcje spółki Ex-Debt Partners, które stanowiły 73,98 proc. udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.
czytaj więcej
Fundusze inwestycyjne 2014-09-30 | 09:53

Powstał fundusz wierzytelności Altus TFI (aktualizacja)

Altus TFI wprowadziło na rynek niededykowany niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty wierzytelności. Z pierwszej limitowanej emisji certyfikatów inwestycyjnych towarzystwo pozyskało 5 mln zł.
czytaj więcej
Fundusze inwestycyjne 2014-09-09 | 10:30

Zawieszenie jednostek uczestnictwa Inventum Obligacji Subfundusz

Inventum TFI zawiesza zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Inventum Obligacji Subfundusz.
czytaj więcej
Fundusze inwestycyjne 2014-09-08 | 14:54

KNF ukarała MCI Capital TFI oraz ING UF

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła kary pieniężne na MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz ING Usługi Finansowe.
czytaj więcej
Fundusze inwestycyjne 2014-09-08 | 14:49

KNF zarzuca Inventum TFI naruszanie interesu klientów. Wszczęto postępowanie administracyjne

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. KNF zarzuca Inventum TFI, że nie wykupuje w terminie jednostek uczestnictwa swych klientów.
czytaj więcej
Fundusze inwestycyjne 2014-08-13 | 08:55

Spadają przychody i zysk Open Finance

W I poł. br. Open Finance zanotował spadek przychodów o 12 proc. i spadek zysku prawie o połowę.
czytaj więcej