Ubezpieczenia

Ubezpieczenia 2014-09-26 | 13:14

KNF: 1,5 mln zł kary dla TUnŻ Benefia za ryzykowne inwestycje

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 1,5 mln zł za inwestycje w ryzykowne akcje i obligacje.
czytaj więcej
Budownictwo 2014-09-23 | 12:02

Wyższy limit gwarancji ubezpieczeniowych PZU dla Pozbud T&R

Pozbud T&R ma podniesiony do 30 mln zł limit gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych w PZU.
czytaj więcej
Ubezpieczenia 2014-09-22 | 14:44

GUS: Gorsze wyniki zakładów ubezpieczeń w I półroczu

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu były gorsze niż przed rokiem. Jak wyliczył Główny Urząd Statystyczny spadły zyski zakładów ubezpieczeń majątkowych, wzrosły zajmujących się ubezpieczeniami na życie.
czytaj więcej
Akcje 2014-09-18 | 10:40

Aviva International Insurance Limited wykonał opcję nabycia akcji BZ WBK-Aviva

Aviva International Insurance Limited wykonał opcję nabycia 17 proc. akcji BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych.
czytaj więcej
Ubezpieczenia 2014-09-17 | 12:44

KNF: polscy ubezpieczyciele dobrze wypadli w europejskich testach stesu

Europejskie testy stresu przeprowadzone we współpracy z polską Komisją Nadzoru Finansowego potwierdziły wysoką odporność zakładów ubezpieczeń z Polski na ryzyko niskich stóp procentowych.
czytaj więcej
Ubezpieczenia 2014-09-12 | 16:27

PZU ma zgodę związków zawodowych na zwolnienia grupowe

PZU SA oraz jej spółka zależna PZU Życie zawarły 11 września porozumienie ze związkami zawodowymi działającymi spółkach określające warunki zwolnień grupowych w okresie od 1 października do 29 listopada 2014.
czytaj więcej
Ubezpieczenia 2014-09-10 | 12:20

Howden Broking Group kupiła polskiego brokera

Howden Broking Group kupiła 51 proc. akcji spółki Donoria, polskiego brokera ubezpieczeniowego. Nowy właściciel deklaruje, że polska firma zachowa niezależność i będzie realizowała swoją strategię rozwoju. Nazwa spółki pozostaje bez zmian.
czytaj więcej
Ubezpieczenia 2014-09-09 | 12:55

PZU chce zwolnić do 230 pracowników

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń podjął decyzję o kontynuowaniu procesu restrukturyzacji zatrudnienia w PZU oraz w spółce zależnej czyli PZU Życie. Planuje zwolnić 230 pracowników.
czytaj więcej
Ubezpieczenia 2014-09-03 | 10:01

BESI: Kupuj PZU

Espirito Santo rekomenduje „kupuj” dla akcji PZU i podwyższa cenę docelową.
czytaj więcej
Ubezpieczenia 2014-09-02 | 13:52

KNF: Spada liczba skarg na praktyki firm z sektora finansowego. Dobrze wypadli zwłaszcza ubezpieczyciele

Komisja Nadzoru Finansowego zanotowała w I połowie roku więcej skarg na banki, w większości komercyjne, niż na firmy ubezpieczeniowe.
czytaj więcej