Przemysł

Obligacje 2014-10-02 | 10:03

Polfa wyemituje obligacje za 2,3 mln zł

Zarząd Polfy zdecydował 30 września o emisji nie więcej niż 2,3 tys obligacji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji 1 tys zł.
czytaj więcej
Bankowość 2014-10-01 | 14:14

PKO BP: Kredyt dla grupy Kęty na kolejny rok

Grupa Kęty SA 1 października otrzymała potwierdzenie zawarcia aneksu do wielostronnej umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz rachunkach dewizowych z PKO BP.
czytaj więcej
Przemysł 2014-10-01 | 10:08

BESI: rekomendacja Kupuj Alumetal z ceną docelową 47,6 zł

W swoim raporcie z 30 września, BESI po raz pierwszy ocenia spółkę Alumetal i przyznaje rekomendację Kupuj, a cenę docelową akcji określa na poziomie 47,6 zł.
czytaj więcej
Przemysł 2014-10-01 | 08:18

Indygotech Minerals zmniejszył stratę w I półroczu

Przychody netto Indygotech Minerals w I półroczu wyniosły 576 tys zł wobec 161 tys rok wcześniej. Strata netto jednostki dominującej spółki spadła do 493 tys zł z 3,8 mln w 2013 roku.
czytaj więcej
Przemysł 2014-09-30 | 14:02

Alumast otrzymał dotację Ministerstwa Skarbu Państwa

Alumast producent i dostawca masztów flagowych oraz słupów oświetleniowych otrzymał od Ministerstwa Skarbu Państwa dotację w wysokości 4,77 mln zł w ramach pomocy publicznej.
czytaj więcej
Motoryzacja 2014-09-30 | 12:40

Continental Opony wycofuje wniosek o upadłość spółki zależnej od Fota SA

Pełnomocnik spółki Continental Opony Polska będącej wierzycielem zależnej od Fota SA spółki Art-Gum przesłał do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej wniosek o cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości Art-Gum.
czytaj więcej
Usługi 2014-09-30 | 08:33

Balticon: umowa z Thermo King na świadczenie usług serwisowych

Balticon przez 3 lata będzie autoryzowanym centrum serwisowym Thermo King.
czytaj więcej
Bankowość 2014-09-29 | 16:53

Rawlplug pożycza więcej pieniędzy w Banku Handlowym

Rawlplug zwiększa o 20 mln zł wykorzystanie kredytu z Banku Handlowego.
czytaj więcej
2014-09-25 | 13:25

PESA dostarczy do Niemiec pociągi za 100 mln euro

PESA dostarczy Deutsche Bahn 26 składów trakcyjnych za 100 mln euro.
czytaj więcej
Przemysł 2014-09-25 | 09:20

Grupa Kęty: W III kw. przychody wyniosą 480-490 mln zł i będa o 8 proc. wyższe niż rok wcześniej

Grupa Kęty podała wstępną prognozę wyników za III kwartał 2014 r. Skonsolidowany zysk operacyjny ma wynieść 82-85 mln zł, co oznacza 40-proc. wzrost wobec III kw. 2013 r.
czytaj więcej