Ubezpieczenia

Ubezpieczenia 2014-08-05 | 15:28

Jednolite wytyczne dot. odszkodowań od powodzi najpóźniej do końca 2015 r.

KNF chce jednolitych standardów w zakresie zarządzania ryzykiem powodzi w Polsce ze względu na wysokie ryzyko tego typu katastrof i ogromu zniszczeń, które powodzie powodują. Projekt został poddany konsultacjom publicznym.
czytaj więcej