Ubezpieczenia

Ubezpieczenia 2014-09-02 | 13:45

KNF: PZU może przejąć Link4

KNF zgodziła się na planowane przejęcie ubezpieczyciela Link4 przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA.
czytaj więcej
Ubezpieczenia 2014-08-27 | 13:50

KNF: W I poł. br. otwarto 25 tys. IKE i 20 tys. IKZE

Rośnie rdr liczba nowo zakładanych IKE, rośnie tez liczba wpłat na konta. Mniej zakłada się natomiast kont IKZE, rośnie za to ich wartość.
czytaj więcej
Ubezpieczenia 2014-08-27 | 10:25

PZU: Wzrost zysku netto w I półroczu o 2,7 proc.

Zysk netto grupy PZU wzrósł w I półroczu o 2,7 proc. do 1,72 mld zł. Spółka ma nadzieję na dalsze wzrosty dzięki przejęciom, zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą.
czytaj więcej
Ubezpieczenia 2014-08-18 | 15:45

Warta w pierwszym półroczu zwiększyła sprzedaż ubezpieczeń indywidualnych o 102 proc.

Warta notuje ponad dwukrotny wzrost przychodów ze składek w ubezpieczeniach indywidualnych.
czytaj więcej
Inwestycje 2014-08-13 | 12:50

Rosną wyniki BZ WBK-Aviva. Spada tylko składka z życiówek

Towarzystwa BZ WBK-Aviva w I poł. 2014 r. zanotowały 72-proc. wzrost zysku r/r.
czytaj więcej
2014-08-08 | 15:50

Mark Mobius szuka możliwości inwestycyjnych w Polsce

Polska ma solidny potencjał do dalszego rozwoju ekonomicznego – to wniosek z lipcowej wizyty dra Marka Mobiusa, prezesa Templeton Emerging Markets Group, w Polsce. Inwestor zwraca uwagę na sukcesy polskiej gospodarki, wskazuje jednak na problemy i błędy popełniane przez rządzących – w tym na zmiany w OFE.
czytaj więcej
Ubezpieczenia 2014-08-08 | 09:39

Scanmed Multimedis przejął Gastromed Poland z Lublina

Scanmed Multimedis nabył wczoraj 100 proc. udziałów w Gastromed Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. W wyniku akwizycji sieć placówek grupy powiększyła się do 28 centrów medycznych zlokalizowanych w 11 miastach w Polsce.
czytaj więcej
Ubezpieczenia 2014-08-07 | 14:30

Aviva TFI na koniec półrocza zarządzała aktywami wartymi 13 mld zł. Cała grupa odnotowała wzrost nowych umów o 65 proc.

Aviva poprawia wyniki, rozwija biznes, zwłaszcza w sferze ubezpieczeń emerytalnych.
czytaj więcej
Ubezpieczenia 2014-08-07 | 12:40

UOKiK: PZU może przejąć Link4

Koncentracja PZU i Link4 nie będzie miało wg UOKiK negatywnego wpływu na konsumentów.
czytaj więcej
Inwestycje 2014-08-06 | 14:01

ZUS: Według wstępnych danych w OFE pozostało 1,93 mln Polaków

Według stanu na 5 sierpnia ponad 1,9 mln osób zadeklarowało chęć przekazania części składki emerytalnej w OFE.
czytaj więcej