News powiązane z budżet 2015

2015-02-09 | 06:50
Infrastruktura
Mazowsze przeznaczy jedną trzecią budżetu na inwestycje. Po raz pierwszy od lat nakłady wzrosną News powiązane z budżet 2015

Mazowsze przeznaczy jedną trzecią budżetu na inwestycje. Po raz pierwszy od lat nakłady wzrosną

W tym roku budżet województwa mazowieckiego wyniesie 2,6 mld zł, z czego jedna trzecia zostanie przeznaczona na nowe i trwające inwestycje. Wydatki na ochronę zdrowia, kulturę i oświatę wyniosą po około 200 mln zł. W drugiej połowie roku rozpoczną się pierwsze inwestycje finansowane w ramach nowego okresu oprogramowania funduszy europejskich. Tylko z Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowsze otrzyma w sumie 2,83 mld euro.
więcej
2015-02-04 | 06:55
Edukacja
W maju zmienią się zasady finansowania polskich badań naukowych. Ma być więcej pieniędzy na dobre projekty

W maju zmienią się zasady finansowania polskich badań naukowych. Ma być więcej pieniędzy na dobre projekty

Trwają prace nad nowym systemem oceniania jednostek naukowych, który będzie przede wszystkim premiował jakość, innowacyjność i wdrażanie projektów do przemysłu. Nowy system pozwoli skuteczniej wspierać działalność badawczą najlepszych instytutów. W maju br. wejdą też w życie przepisy zmieniające zasady finansowania współpracy międzynarodowej oraz inwestycji w infrastrukturę badawczą.
więcej
2014-09-26 | 10:00
Gospodarka
Raiffeisen Polbank: W budżecie na 2015 r. założenia inflacji prawdopodobne, jednak ryzykowna prognoza wzrostu gospodarczego

Raiffeisen Polbank: W budżecie na 2015 r. założenia inflacji prawdopodobne, jednak ryzykowna prognoza wzrostu gospodarczego

Prognoza inflacji na 2015 rok wpisana w przyjęty przez rząd budżet państwa jest nawet bardziej konserwatywna niż nasza – ocenia Michał Burek, ekonomista z Raiffeisen Polbank. Jego zdaniem założenia dotyczące wzrostu PKB zawarte w projekcie są ryzykowne, głównie ze względu na ryzyka zewnętrzne. Ekonomista pozytywnie ocenia natomiast wykonanie tegorocznego planu.
więcej
2014-09-04 | 06:45
Finanse
Minister finansów: niewielkie ożywienie w gospodarce i bardzo niska inflacja utrudniają tworzenie budżetu

Minister finansów: niewielkie ożywienie w gospodarce i bardzo niska inflacja utrudniają tworzenie budżetu

Tylko nieznaczne przyspieszenie w gospodarce oraz utrzymująca niska inflacja utrudniają tworzenie budżetu na 2015 rok – podkreśla minister finansów. W przyjętym w środę projekcie budżetu rząd obniżył prognozę wzrostu PKB z 3,8 proc. do 3,4 proc., głównie przez wyhamowanie w gospodarkach strefy euro oraz rosyjskie embargo. To obniży wpływy do budżetu. Za to wydatki będą rosnąć, m.in. w związku ze zmianami w uldze prorodzinnej, w waloryzacji rent i emerytur czy zwiększonymi wydatkami na obronność.
więcej
2014-06-10 | 06:55
Finanse
Rząd zaczyna prace nad przyszłorocznym budżetem. Główny cel to ograniczenie deficytu

Rząd zaczyna prace nad przyszłorocznym budżetem. Główny cel to ograniczenie deficytu

Ograniczenie deficytu do poziomu poniżej 3 proc. PKB będzie jednym z głównych celów przyszłorocznego budżetu, nad którego założeniami będzie obradowała dziś Rada Ministrów. Według prognoz resortu finansów w 2015 roku wzrost PKB wyniesie 3,8 proc., a inflacja – 2,3 proc. Rząd prawdopodobnie przyjmie ostrożne założenia projektu budżetu, by uniknąć konieczności jego nowelizacji. W sferze budżetowej wynagrodzenia nadal nie wzrosną.
więcej