Newsy

Pelion korzysta na wzroście rynku farmaceutycznego i drogeryjnego. Potencjał wzrostu obydwu szacuje na 5–6 proc.

2015-11-25  |  07:50
Mówi:Jacek Dauenhauer
Funkcja:wiceprezes zarządu ds. strategii finansowej
Firma:Pelion Healthcare Group
 • MP4
 • Dystrybutor leków Pelion Healthcare Group w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku zwiększył przychody ze sprzedaży o blisko 12 proc. Wzrost jest efektem przejęcia sieci drogerii Natura oraz dobrej koniunktury panującej na rynku farmaceutycznym. Pozytywny trend powinien się utrzymać w najbliższym czasie, a oba rynki, i drogeryjny, i farmaceutyczny, zanotują 5–6-procentowe wzrosty – uważa wiceprezes Jacek Dauenhauer.

  – Po trzech kwartałach notujemy dwucyfrowy wzrost sprzedaży. Wpływ na wysoką dynamikę przychodów ze sprzedaży w 2015 roku ma włączenie do konsolidacji drogerii Natura. Tę spółkę konsolidujemy od 1 listopada 2014 roku, w związku z czym rok do roku pozwala nam to wykazywać wysoką dynamikę – mówi Jacek Dauenhauer, wiceprezes zarządu ds. strategii finansowej Pelion Healthcare Group.

  Przychody spółki po pierwszych trzech kwartałach 2015 roku wyniosły ponad 6,32 mld zł. Jest to o 11,7 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Rozmówca dodaje, że nawet z wyłączeniem przychodów uzyskanych przez sieć drogerii Natura dynamika sprzedaży w tym czasie była dodatnia i wyniosła blisko 6 proc. rok do roku.

  – Potencjał wzrostu na rynku drogeryjnym jest podobny do wzrostu rynku farmaceutycznego. Tam również szacunki wskazują na wzrosty rzędu 5–6 proc. w skali roku. Chcielibyśmy uczestniczyć we wzroście tego rynku – tłumaczy Jacek Dauenhauer

  Zdaniem przedstawiciela Pelion Healthcare Group przejęcie drogerii Natura pozwoli na dywersyfikację przychodów oraz zaistnienie w nowym segmencie rynku. Grupa koncentruje się ponadto na zapewnieniu pacjentom jak najszerszego dostępu do leków. Uzupełnienie oferty mają stanowić właśnie produkty drogeryjne.

  – Staramy się stworzyć jak najlepszą ofertę dla pacjentów. W związku z tym wszystkie działania, zwłaszcza w części detalicznej w aptekach należących do naszej grupy, opierają się na trzech fundamentach. Po pierwsze, dostępność tych leków, po drugie, bardzo wysoka jakość, po trzecie, przystępne ceny – wyjaśnia.

  Usługi świadczone przez Pelion Healthcare Group koncentrują się głównie na dystrybucji farmaceutyków. Grupa aktywnie wspiera producentów leków, pomagając im przy wprowadzeniu nowych produktów na polski rynek.

  Spółka Pelion nieprzerwanie od 2011 roku dzieli się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Zdaniem Jacka Dauenhauera w tej chwili jest jednak jeszcze za wcześnie, aby rozmawiać o wysokości przyszłorocznej dywidendy.

  Jesteśmy po trzech kwartałach, przed nami jeszcze IV kw., który często ma dosyć istotne znaczenie dla całego obrazu firmy, zwłaszcza w zakresie przepływów z działalności operacyjnej, a to w dużym stopniu determinuje późniejszą rekomendację w zakresie dywidendy – informuje Dauenhauer.

  W zeszłym roku na dywidendę przeznaczono łącznie ponad 22,29 mln zł, co dało 2 zł na akcję (stopa dywidendy na poziomie 2,32 proc.). Strategia grupy zakłada regularny podział zysków między właścicieli i w razie utrzymania pozytywnych przesłanek taka decyzja będzie rekomendowana walnemu zgromadzeniu.

  – Natomiast ostateczne decyzje zapadną raczej pod koniec I kw., kiedy podsumowujemy już ostatecznie rok i sytuacja chociażby w zakresie płynności firmy czy potrzeb inwestycyjnych pozwala już na sprecyzowanie konkretnej propozycji dla walnego zgromadzenia akcjonariuszy – tłumaczy wiceprezes Dauenhauer.

  Spółka Pelion Healthcare Group za pierwsze dziewięć miesięcy roku osiągnęła zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego na poziomie 18,55 mln zł.

  Czytaj także