Newsy

IZFiA: W tym roku popularne nadal będą bezpieczne fundusze inwestycyjne, gotówkowe, rynku pieniężnego, a w mniejszym stopniu fundusze dłużne

2015-01-08  |  08:00

Niskie stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego oraz trwająca deflacja powodują, że według Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w tym roku nadal popularne będą fundusze bezpieczne, głównie gotówkowe i rynku pieniężnego, w mniejszym stopniu – papierów dłużnych. Aby fundusze akcyjne zyskiwały klientów, konieczna jest stabilizacja w regionie i nowi dostawcy płynności.

Ubiegły rok upłynął pod znakiem dwóch zjawisk ­– zauważa w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Inwestor Marcin Dyl, prezes zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). – Pierwsze wynikało w dużym stopniu ze stabilności na rynku bankowym, obniżania się stóp procentowych, które spowodowało duży wzrost aktywów najbardziej bezpiecznych. Dotyczyło to zwłaszcza funduszy dłużnych i gotówkowych rynku pieniężnego.

Drugim zjawiskiem, które miało wpływ na sytuację, jak wskazuje Dyl, była stagnacja na publicznym rynku akcji.

Ona z kolei była efektem wejścia w życie postanowień dotyczących OFE, po których na giełdzie wciąż brakuje kapitału – przekonuje Marcin Dyl. – Drugi element to niestabilność polityczna oraz militarna Ukrainy i postrzeganie Europy Wschodniej przez pryzmat tego kraju. W wyniku tego fundusze bezpieczne zyskiwały na aktywach, a zaangażowane w akcje – zmniejszały swoją wartość. Nie były to duże zmiany, ale występowały i postępowały.

W 2015 roku, jak uważa szef IZFiA, nadal popularne będą fundusze bezpieczne.

Ze względu na zagrożenia deflacyjne w najbliższym czasie nie należy się spodziewać wyższych stóp procentowych, co powoduje, że fundusze bezpieczne, szczególnie gotówkowe i rynku pieniężnego, będą nadal na topie – prognozuje Marcin Dyl. – Pewnie w trochę mniejszym stopniu zyskiwać będą fundusze dłużne, ze względu na obniżanie się rentowności obligacji skarbowych.

Fundusze akcyjne odnotowały w listopadzie pewne symptomy ożywienia, jak zauważa prezes zarządu IZFiA, kiedy lekko (o 0,4 proc., co równa się 132 mln zł) wzrosła wartość zarządzanych przez nie aktywów. Stało się to jednak głównie dzięki funduszom akcji zagranicznych, które zwiększyły swoje aktywa o ponad 200 mln zł. Napływ środków do wszystkich TFI wyniósł wówczas 1,9 mld zł i był największy w ubiegłym roku. Tak dobry rezultat udało się osiągnąć głównie dzięki mniejszej wartości umorzeń (-5,6 mld zł). Listopad był 26. miesiącem z rzędu, w którym klienci więcej środków wpłacali do TFI, niż z nich wycofywali.

Aby fundusze akcyjne znowu stały się popularne, potrzeba większej stabilności w regionie i nowych dostawców kapitału – uważa Marcin Dyl.

Według ostatniego raportu firmy Analizy Online w listopadzie ubiegłego roku wartość środków powierzonych krajowym funduszom inwestycyjnym wzrosła o 1,2 proc. (2,5 mld zł), osiągając poziom 205,8 mld zł. Mimo pozytywnego trendu roczna dynamika wzrostu aktywów spadła jednak do najniższego od września 2012 roku poziomu i wyniosła 12,6 proc.

Czytaj także