News powiązane z napływy TFI

2015-04-23 | 10:00
Fundusze inwestycyjne
W. Juroszek (AgioFunds TFI): Na niskich stopach procentowych korzysta głównie branża odzieżowa. Zagrożeniem dla niej może być jednak mocny dolar News powiązane z napływy TFI

W. Juroszek (AgioFunds TFI): Na niskich stopach procentowych korzysta głównie branża odzieżowa. Zagrożeniem dla niej może być jednak mocny dolar

W otoczeniu niskich stóp procentowych dobrze radzą sobie przede wszystkim firmy odzieżowe. Zdaniem Wojciecha Juroszka, zarządzającego w AgioFunds TFI, wyniki tej branży także w przyszłości nie powinny być pod presją, o ile spółki poradzą sobie z ryzykiem kursowym.
więcej
2015-04-08 | 07:00
Fundusze inwestycyjne
Analizy Online: Fundusze akcji polskich uniwersalnych oraz małych i średnich spółek dają największą szansę na zyski dla inwestorów indywidualnych

Analizy Online: Fundusze akcji polskich uniwersalnych oraz małych i średnich spółek dają największą szansę na zyski dla inwestorów indywidualnych

Według Analiz Online inwestorzy indywidualni lokujący swoje środki w funduszach inwestycyjnych powinni budować portfel, spoglądając na strukturę napływów do TFI. To pozwoli im ochronić kapitał, a jednocześnie da szansę na satysfakcjonujące zyski. Walory powinny pochodzić z dwóch grup: małych i średnich spółek oraz akcji polskich uniwersalnych.
więcej
2015-01-08 | 08:00
Fundusze inwestycyjne
IZFiA: W tym roku popularne nadal będą bezpieczne fundusze inwestycyjne, gotówkowe, rynku pieniężnego, a w mniejszym stopniu fundusze dłużne

IZFiA: W tym roku popularne nadal będą bezpieczne fundusze inwestycyjne, gotówkowe, rynku pieniężnego, a w mniejszym stopniu fundusze dłużne

Niskie stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego oraz trwająca deflacja powodują, że według Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w tym roku nadal popularne będą fundusze bezpieczne, głównie gotówkowe i rynku pieniężnego, w mniejszym stopniu – papierów dłużnych. Aby fundusze akcyjne zyskiwały klientów, konieczna jest stabilizacja w regionie i nowi dostawcy płynności.
więcej
2014-09-15 | 10:00
Fundusze inwestycyjne
A. Łukojć (Skarbiec TFI): W drugiej połowie roku małe i średnie spółki mogą zdrożeć nawet o 20 proc.

A. Łukojć (Skarbiec TFI): W drugiej połowie roku małe i średnie spółki mogą zdrożeć nawet o 20 proc.

Po kiepskim pierwszym półroczu koniunktura w segmencie małych i średnich spółek na GPW zmienia się na korzyść kupujących. OFE przestały wyprzedawać akcje z WIG250, z kolei do TFI zaczyna napływać więcej środków, niż jest wycofywane. Wyceny małych i średnich spółek są niższe niż średnia dla całego rynku, dlatego mogą one wzrosnąć nawet o 20 proc.
więcej