Newsy

BPH TFI planuje uruchomienie po nowym roku funduszu dywidendowego. Jego najnowszy produkt Superior ma po 3 miesiącach dodatnie wyniki

2015-10-12  |  07:40

W okresie podwyższonej zmienności na rynkach giełdowych BPH TFI skupia się na rozwoju produktów pozwalających na minimalizację ryzyka i obniżenie kosztów transakcyjnych. Uruchomiony pod koniec czerwca fundusz BPH Superior charakteryzuje się opłatami za zarządzanie na poziomie jedynie 0,3-0,7 proc. Plany obejmują także prowadzenie funduszu dywidendowego. Jego start planowany jest na I kwartał 2016 roku.

– Mamy dwa kierunki rozwoju. Pierwszy to fundusz Superior, który uruchomiliśmy 3 miesiące temu. Jest to fundusz parasolowy skierowany głównie do firm oraz bardziej zamożnych klientów – mówi Marcin Bednarek z BPH TFI.

W ramach funduszu Superior wyodrębnione zostały cztery subfundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej. Cechą wyróżniającą oferowane produkty są przede wszystkim niskie opłaty za zarządzanie. W przypadku funduszu BPH Superior Pieniężny opłata wynosi 0,3 proc., a dla subfunduszu akcyjnego jest to 0,7 proc. Na koniec września 2015 roku zarządzający funduszem Superior zdążyli zebrać już w sumie 17 mln zł aktywów. Subfundusz akcji wypracował w tym czasie 2,2 proc. zysku, obligacyjny  2,3 proc., pieniężny – 0,3 proc., a selektywny – 5,7 proc. Strategia BPH TFI zakłada, że większa część przychodów pochodzić będzie z osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników inwestycyjnych, czyli tzw. success fee.

– Dzięki temu klient ma możliwość zarobienia w dłuższym horyzoncie czasowym lepszych pieniędzy poprzez to, że te opłaty za zarządzanie są niższe – tłumaczy Bednarek.

W I kwartale przyszłego roku BPH TFI planuje uruchomienie funduszu dywidendowego. W portfelu funduszu znajdą się głównie akcje spółek o wysokim ratingu kredytowym oraz regularnie wypłacających dywidendę. Idea zakłada, że będzie to produkt o charakterze quasi-rentierskim. 

– Co ciekawe, tak jak porównywaliśmy zachowanie indeksu WIG dywidendowego i szerokiego WIG-u, to przy podobnych miesięcznych stopach zwrotu zmienność indeksu WIG dywidendowy jest dużo niższa, co powoduje, że klienci o umiarkowanym profilu ryzyka wówczas mogą chętniej inwestować w taki fundusz – wyjaśnia analityk.

Indeks WIGdiv został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 1 stycznia 2010 roku. Wskaźnik obejmuje spółki charakteryzujące się wysokim poziomem płynności oraz regularnie płacące dywidendę. W jego skład wchodzą zarówno duże spółki zaliczane do WIG20, jak i podmioty o mniejszej kapitalizacji.

Stopa dywidendy wypłacana przez spółki zaliczane do indeksu WIGdiv wynosi aktualnie 5,13 proc. rocznie. Jest to zdecydowanie więcej niż w przypadku szerokiego rynku giełdowego. Dla WIG-u zwrot z tytułu dywidend to tylko 2,14 proc.

Czytaj także