Newsy

X-Trade Brokers: zatwierdzenie taryf za energię elektryczną otwiera drogę do wzrostu indeksu WIG-Energia. Nie wszystkie spółki jednak na tym skorzystają

2017-01-24  |  07:00

Zatwierdzenie przez Urząd Regulacji Energetyki tegorocznych taryf za energię elektryczną otworzyło drogę do wzrostu notowań akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG-energia. Jednak zdaniem Michała Dąbrowskiego z Domu Maklerskiego X-Trade Brokers skorzystają na tym przede wszystkim największe przedsiębiorstwa.

– W grudniu ubiegłego roku poznaliśmy nowe ceny energii elektrycznej, co pozwoliło spółkom z tego sektora na odbicie – zauważa w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Inwestor Michał Dąbrowski, analityk rynków finansowych w X-Trade Brokers Dom Maklerski. – Nie wszystkie spółki startują jednak z tego samego miejsca, dlatego możemy raczej liczyć na wzrosty Tauronu czy PGE niż innych spółek.

W połowie grudnia ubiegłego roku prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził w całości taryfy energii elektrycznej dla Operatora Systemu Przesyłowego oraz czterech największych przedsiębiorstw dystrybucyjnych: PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator sp. z o.o. oraz Energa Operator (taryfa innogy Stoen Operator została zaakceptowana częściowo, wyłącznie w zakresie kosztów, które nie są zależne od przedsiębiorstwa).

Średni wzrost stawek opłat dystrybucyjnych dla każdej z grup taryfowych wyniósł 5,6 proc. Jak informuje URE, wszystkie wnioski przedłożone przez operatorów zawierały kwoty wyższe i różniły się znacząco od uznanych oraz zatwierdzonych przez regulatora. Jednocześnie prezes URE zatwierdził trzem przedsiębiorstwom pełniącym funkcję sprzedawców z urzędu taryfy w obrocie dla gospodarstw domowych tzw. grupy taryfowe G. Spadek cen w obrocie dla odbiorców wyniósł 4,6 proc. i wynikał głównie z niższych kosztów zakupu energii oraz tzw. zielonych certyfikatów.

– Spółki energetyczne, których akcje są notowane na giełdzie, chodzi o Energę, PGNiG, Tauron, czy Eneę, zdecydowanie schodziły w dół przynajmniej od kwietnia 2015 roku – przypomina Michał Dąbrowski. – To one też są odpowiedzialne w dużej mierze za spadki całego indeksu giełdowego.

Spółki energetyczne wchodzą w skład obliczanego od 31 grudnia 2009 roku indeksu sektorowego WIG-energia. Podczas pierwszego notowania jego wartość wynosiła 3998,6 punktów, a w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stracił na wartości przeszło 10 proc. W połowie stycznia 2016 roku jego wartość wynosiła nieco ponad 2867 punktów, a ostatnie jego notowania oscylują wokół 2560.

Na wycenę indeksu WIG20, benchmarkowego (najlepiej obrazującego stan krajowej gospodarki) wskaźnika warszawskiej giełdy, spośród spółek energetycznych składają się notowania PGE, Tauronu, Enei oraz Energii. Nie są nim objęte papiery CEZ, Kogeneracji, firm ZE PAK, PEP, Interaolt oraz Będzin.

Czytaj także