Newsy

Verbicom zamierza zwiększyć marże i wypłacić dywidendę

2016-05-05  |  06:20

Poznańska spółka Verbicom, dostawca i integrator systemów teleinformatycznych, zamierza w najbliższej przyszłości bardziej skupić się na integrowaniu systemów teleinformatycznych. Ma to zapewnić spółce i grupie zwiększenie marż i wyższe zyski. Verbicom szuka obecnie podmiotów do przejęcia. Od kosztu akwizycji zależeć może wysokość dywidendy. Wiceprezes spółki Robert Primke zapewnia, że firma podzieli się zyskiem z akcjonariuszami.

– Ostatnie kwartały, zwłaszcza te zeszłoroczne, pokazują, że potrafimy realizować zyski nawet przy spadających przychodach. To jest bardzo istotne zarówno dla naszych obecnych akcjonariuszy, jak i dla przyszłych inwestorów – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Robert Primke, wiceprezes zarządu Verbicomu. – Staramy się być zawsze konserwatywni w swojej ocenie, ale spodziewamy się, że najbliższe wyniki i zyski powinny być większe.

W ubiegłym roku Verbicom miał 45,6 mln zł skonsolidowanych przychodów, czyli o 20 proc. mniej niż w 2014 roku. Wynik na sprzedaży wyniósł jednak niemal 4 mln zł wobec 2,65 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł do 4,15 mln zł z 2,61 mln zł, natomiast zysk netto zwiększył się do 3,4 mln zł z niespełna 2 mln zł przed rokiem.

– Planujemy w najbliższej przyszłości wzmocnić część integracyjną, ponieważ tam możliwa jest realizacja większych marż niż w części dystrybucyjnej. Będzie to się odbywało poprzez rozwój organiczny i poprzez pozyskanie podmiotów, które bardzo mocno specjalizują się w części biznesu IT. Mamy w naszej grupie kilka podmiotów, z zupełnie innych branż, ale w tym zakresie przewidujemy pewną restrukturyzację i ograniczenie tej działalności – mówi Primke.

Integracja w teleinformatyce oznacza zespolenie działających w firmie systemów, by współpracowały ze sobą i wzajemnie korzystały ze zgromadzonych baz danych oraz możliwości analitycznych. Jak mówi wiceprezes spółki, do tej pory działalność grupy była mniej więcej w połowie dzielona między integrację a dystrybucję. Teraz jednak Verbicom zamierza się skupić na charakteryzującej się wyższymi marżami działalności integracyjnej. W działalności dystrybucyjnej przeszkodą jest konkurencja dużych firm, które zaniżają ceny, przez co zyski na całym rynku są coraz niższe.

Potencjalna akwizycja, jak podkreśla wiceprezes Verbicomu, miałaby posłużyć nie tylko spółce, lecz także przejmowanemu podmiotowi.

– Podmioty, których przejecie rozważamy, pochodzą z branż pokrewnych, ale specjalizują się w wąskim zakresie. Przez to jest im trudno pozyskiwać większe kontrakty. Uważamy, że przy naszym współudziale można wykorzystać ich szerokie kompetencje do tworzenia ciekawych projektów – mówi wiceprezes Verbicomu.

Jak deklaruje Robert Primke, choć ewentualne plany akwizycyjne mogą wpłynąć na wysokość dywidendy, to spółka zamierza się podzielić zyskiem z akcjonariuszami. W ubiegłym roku wypłaciła akcjonariuszom 237,73 tys. zł, czyli 3 gr na akcję – o połowę więcej niż pierwotnie rekomendował zarząd.

– Od 2012 roku wypłacamy dywidendę, więc myślę, że za 2015 rok również ją wypłacimy. Trudno powiedzieć w jakiej wysokości, ponieważ nie podjęliśmy jeszcze decyzji. Rozważamy również akwizycje podmiotów, które są bardzo wyspecjalizowane i mogłyby wzmocnić nasz biznes. Tak więc od tego również będzie zależało to, jak będziemy chcieli podzielić zeszłoroczny zysk. Patrząc jednak na to, jaki był zysk w poprzednich latach, dywidenda za ten rok nie powinna być niższa.

Czytaj także