Newsy

Szykuje się rekordowy rok na rynku obligacji firm. Wartość papierów o terminie wykupu dłuższym niż rok w drugim kwartale zwiększyła się o 21 proc.

2016-08-08  |  06:45

Pod względem wartości nowych emisji na rynku nieskarbowych obligacji korporacyjnych ten rok będzie rekordowy, bo sprzedaż prawdopodobnie przekroczy 20 mld zł. Tylko w drugim kwartale br. wyniosła 5,76 mld zł, a od początku roku – blisko 11 mld zł. Najbardziej aktywne tradycyjnie były firmy deweloperskie, ale o pieniądze inwestorów coraz agresywniej zabiegają także spółki windykacyjne.

Pierwsze półrocze na rynku obligacji korporacyjnych w Polsce było bardzo udane, większą aktywność wiedzieliśmy szczególnie ze strony inwestorów indywidualnych – ocenia w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Inwestor Krzysztof Dziubiński, członek zarządu Domu Maklerskiego Navigator SA. – Mamy coraz większy wybór ofert publicznych, w rezultacie inwestorzy mogą lepiej budować swoje portfele. W ostatnich miesiącach odwróciła się tendencja w zakresie napływów środków do funduszy lokujących w dług. Znowu mamy przyrosty, co przekłada się na aktywność tego rodzaju instytucji na rynku pierwotnym.

Jak wynika z ostatniego podsumowania rynku agencji Fitch Polska, tylko w drugim kwartale br. przedsiębiorstwa wyemitowały obligacje nieskarbowe o wartości 5,76 mld zł (od początku roku –10,74 mld zł).

Wszystkie funkcjonujące na rynku papiery dłużne banków, przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego (JST) pod koniec czerwca br. były warte (łącznie) 153,9 mld zł, czyli o 8,6 proc. więcej niż rok wcześniej (w samym drugim kwartale ich wartość wzrosła o pięć proc.).

Najszybciej na krajowym rynku zwiększała się przy tym wartość obligacji korporacyjnych o terminie wykupu dłuższym niż rok, która pod koniec drugiego kwartału wyniosła (łącznie) 67,02 mld zł i była o 20,9 proc. większa niż rok wcześniej (w skali trzech miesięcy wzrost wyniósł 3,6 proc.).

To dosyć spektakularny progres pokazujący perspektywę rynku – ocenia Krzysztof Dziubiński. – Istotny jest także nominalny przyrost długu w pierwszym półroczu w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej, kiedy to wartość emisji wzrosła o 6,5 mld zł, a rok później była już prawie dwa razy większa. Ostatnie półrocze można zatem określić jako całkiem dobre dla polskiego rynku długu. Było wiele emisji zakończonych sukcesem.

Teoretycznie nastroje na rynku powinny być obecnie wakacyjne. W lipcu br. nie brakowało jednak istotnych dla inwestorów wydarzeń. Zdaniem Krzysztofa Dziubińskiego do takich można zaliczyć zamkniętą już emisję przedsiębiorstwa turystycznego Orbis, któremu udało się pozyskać na rynku dłużnych papierów nieskarbowych niebagatelną kwotę 200 mln zł. Aktywne były również tradycyjnie firmy deweloperskie: Robyg sprzedał obligacje warte 100 mln zł, Polnord i Lokum – po 40 mln zł, Unibep – 30 mln zł.

Wartości oraz liczba transakcji pokazują, że mimo wakacji na rynku dzieje się całkiem dużo – uważa Krzysztof Dziubiński. – Z optymizmem można również patrzeć na drugie półrocze. Myślę, że pełne dwanaście miesięcy spokojnie zamkniemy kwotą 20 mld zł. Tyle wyniosła wartość emisji już w zeszłym roku, bo drugie półroczne pod tym względem było bardzo udane. Myślę, że podobnie będzie w br. Pod względem przyrostu krajowego długu powinien to być rekordowy rok.

Poza tradycyjnie aktywną branżą deweloperską coraz agresywniej plasuje swojej papiery na rynku, jak zauważa Krzysztof Dziubiński, branża windykacyjna.

Topowi gracze cały czas mają plany inwestycyjne w zakresie lokowania środków w portfele wierzytelności – tłumaczy Krzysztof Dziubiński. – Dodatkowo na rynek wchodzą nowe podmioty, które wcześniej były mniej aktywne bądź w ogóle nie stawiały obligacji jako źródeł finansowania pierwszego wyboru. Obecnie spektrum branż emitentów bardzo się poszerza, co jest kolejnym, pozytywnym sygnał na rynku. To rezultat po części podatku bankowego. W wyniku tego instytucje finansowe przerzucają swoich klientów kredytowych na obligacje, czyli rynek kapitałowy.

Z podsumowania Fitch Polska wynika, że w drugim kwartale br. banki sprzedały na rynku obligacje korporacyjne warte 4,19 mld zł (od początku roku wartość emisji tego sektora wyniosła 5,49 mld zł).

Udział obligacji korporacyjnych o terminie wykupu powyżej roku w strukturze polskiego rynku na koniec czerwca br. wyniósł 43,54 proc. Na banki przypadało 35,29 proc., obligacje komunalne – 12,9 proc., a papiery krótkoterminowe – 8,27 proc.

Czytaj także