Newsy

Stopy procentowe powinny zostać na niezmienionym poziomie. Głównie dzięki stabilnej sytuacji w strefie euro i dobrym perspektywom polskiej gospodarki

2016-09-30  |  07:00

W najbliższych miesiącach możemy oczekiwać utrzymania stóp procentowych w Polsce na niezmienionym poziomie i akcentowania przede wszystkim dobrych perspektyw wzrostu i stabilnej sytuacji za granicą u głównych partnerów handlowych ocenia Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole. Utrzymaniu stóp sprzyja stabilny wzrost w strefie euro, poprawa koniunktury w niemieckim przetwórstwie i dobre przyszłoroczne perspektywy przed polską gospodarką.

Perspektywy polskiej gospodarki są przede wszystkim uzależnione od tego, co dzieje się w jej otoczeniu makroekonomicznym. To kwestia sytuacji w strefie euro i niemieckiej gospodarce podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Inwestor Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole.

Eksperci Europejskiego Banku Centralnego szacują, że ożywienie gospodarcze w strefie euro będzie postępować, choć w związku z brexitem jego tempo będzie niższe od oczekiwanego jeszcze kilka miesięcy temu. Oczekuje się, że realny PKB w 2016 roku wzrośnie w ujęciu rocznym o 1,7 proc., zaś w 2017 i 2018 roku o 1,6 proc.

Nie ma stagnacji ani recesji, ten wzrost jest niski, ale stabilny. Trudno mówić o wyraźnym pogorszeniu koniunktury, ono jest nieznaczne w odniesieniu do strefy euro. To, co jest dla nas jednak najbardziej istotne, to poprawa koniunktury w niemieckim przetwórstwie, a przede wszystkim z bardzo dobrym wynikiem nowych zamówień w eksporcie niemieckim zaznacza ekspert.

Niemcy to nie tylko najsilniejsza gospodarka unijna, lecz także najważniejszy partner handlowy dla Polski. Ponad jedna czwarta naszego eksportu trafia właśnie do Niemiec.

To zaś oznacza dobrą perspektywę dla polskiego eksportu i dla polskiej produkcji przemysłowej. Korelacja pomiędzy wynikami niemieckiego a polskiego eksportu, który jest wysyłany właśnie na niemiecki rynek, jest znacząca. Z perspektywy otoczenia zagranicznego nie ma zatem na razie jakichś poważnych, niepokojących sygnałów ocenia Borowski.

W Polsce wzrost gospodarczy oscyluje wokół 3 proc. (w II kw. wzrost PKB o 3,1 proc.). Zdaniem eksperta niepokoić natomiast może wyhamowanie inwestycji związane ze spowolnieniem wzrostu inwestycji przedsiębiorstw. GUS podaje, że produkcja budowlano-montażowa, po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu ukształtowała się na poziomie niższym o 20,3 proc. w skali roku i o 5,5 proc. w porównaniu z lipcem 2016 roku.

Jest też jednak i dobra wiadomość. Wskaźniki koniunktury, które obrazują przyszłą sytuację w budownictwie, wskazują na umiarkowaną poprawę w perspektywie najbliższych miesięcy. Pozwala to oczekiwać, że w produkcji budowlano-montażowej najprawdopodobniej najgorsze mamy już za sobą i kolejne miesiące przyniosą jej stabilizację, względnie delikatny wzrostanalizuje główny ekonomista Crédit Agricole.

Wzrost gospodarczy napędza program Rodzina 500 plus, jednak roczne tempo wzrostu PKB według projekcji NBP znajdzie się w tym roku z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale od 2,6 do 3,8 proc. (wobec od 3,0 do 4,5 proc. w projekcji z marca). Ustawa budżetowa co prawda wciąż zakłada wzrost o 3,8 proc. w 2016 roku, jednak tak optymistyczne wskazania zdaniem eksperta są mało realne i w II połowie roku wzrost nie przekroczy 3 proc.

 Ważne są jednak perspektywy i struktura. Te zaś w odniesieniu do polskiej gospodarki w przyszłym roku są wciąż dobre. Z jednej strony możemy oczekiwać stabilnego wzrostu naszych głównych partnerów handlowych, z drugiej odbicia inwestycji publicznych. Jeśli te efekty wystąpią łącznie, czego się spodziewamy, to wzrost w przyszłym roku powinien przekroczyć 3 proc., chociaż I połowa roku nie przyniesie znaczącego przyspieszenia ocenia Borowski.

Zdaniem ekonomisty trudno oczekiwać zmiany nastawienia członków RPP, którzy raczej stawiają na utrzymanie status quo.

W tej sytuacji moim zdaniem możemy oczekiwać tego, do czego rada już w jakimś sensie nas przyzwyczaiła, czyli utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie oraz akcentowania dobrych perspektyw wzrostu i stabilnej sytuacji za granicą u głównych partnerów handlowych przekonuje Jakub Borowski.

Czytaj także