Newsy

Selvita chce otworzyć laboratorium w Poznaniu. Zatrudnienie do końca 2017 roku może tam znaleźć nawet 100 specjalistów

2016-06-09  |  07:00
Mówi:Bogusław Sieczkowski
Funkcja:wiceprezes ds. finansowych i operacyjnych
Firma:Selvita
 • MP4
 • Selvita, największa w regionie firma biotechnologiczna, nawiązała kolejną współpracę z gigantem farmaceutycznym Merck. Polska spółka zagwarantowała sobie w umowie potencjalne kamienie milowe za osiąganie kolejnych etapów rozwoju projektu, a w przypadku wprowadzenia leku na rynek, również tantiemy. Plany rozwojowe Selvity zakładają otwieranie i rozbudowę laboratoriów. Do końca roku firma zamierza uruchomić ośrodek produkcyjny w Poznaniu i zatrudnić w nim ok. 50 osób, a w 2017 roku podwoić tę liczbę.

  – Cały czas realizujemy strategię intensywnej globalnej ekspansji – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Bogusław Sieczkowski, wiceprezes ds. finansowych i operacyjnych Selvity. 

  Firma ma już trzy biura za granicą – dwa w USA i jedno w Wielkiej Brytanii – a w 2015 r. ponad 80 proc. przychodów spółki w segmencie usług stanowiły już wpływy z zagranicy.

  – W ubiegłym roku osiągnęliśmy ponad 25 mln zł przychodu z segmentu usługowego, z tego około 80 proc. z zagranicy. W wynikach za I kw. 2016 widać, że ponad 60 proc. wzrost przychodów z usług rok do roku osiągnęliśmy głównie dzięki rosnącym przychodom  z zagranicy – mówi Sieczkowski.  

  Pod koniec I kwartału Selvita nawiązała kolejną współpracę ze światowym potentatem farmaceutycznym, firmą Merck.

  – Współpraca z Merckiem w pierwszym swoim okresie to jest przede wszystkim finansowanie badań prowadzonych przez naukowców w Selvicie. To są konkretne przychody za badania prowadzone w naszych laboratoriach – mówi wiceprezes polskiej spółki. – Natomiast wraz z postępami naukowymi będziemy otrzymywali kamienie milowe, a w przypadku, w którym Merck zdoła wprowadzić na rynek lek powstały z naszym udziałem, będziemy otrzymywać procent od sprzedaży.

  Selvita otrzymała od Mercka w pierwszym kwartale 0,2 mln euro w ramach nowej umowy. Maksymalna kwota, jaką Selvita może otrzymać z tytułu tego kontraktu – w przypadku zakończenia z sukcesem wszystkich faz badań klinicznych i wprowadzenia leku na rynek – wynosi 16,5 mln euro, z czego w ciągu najbliższych pięciu lat – 1,85 mln euro.

  Plany rozwojowe spółki zakładają też otwieranie i rozbudowę laboratoriów. W III lub IV kwartale planuje ona uruchomienie ośrodka produkcyjnego w Poznaniu.

  – Planujemy wystartować z 500 metrami powierzchni laboratoryjnej, a więc będzie to 1/6 tej powierzchni, na której teraz urzędujemy – mówi Sieczkowski.

  Dodaje, że w 2017 r. firma chciałaby mieć w Poznaniu około 1 tys. mkw. powierzchni laboratoryjnej. Ale, jak zaznacza przedstawiciel spółki, to perspektywa przyszłego roku. Poznańska ekspansja pozwoliłaby Selvicie zwiększyć zatrudnienie nawet o 100 osób, czyli rozbudować zespół z ok. 340 do 440 specjalistów.

  Dynamiczny rozwój spółki jest możliwy m.in. dzięki aktywnemu pozyskiwaniu grantów i współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. NCBiR finansuje m.in. prowadzony przez Selvitę projekt badawczy pod nazwą „Rozwój nowej generacji spersonalizowanych terapii celujących w metabolizm komórek nowotworowych”. W ramach projektu zaplanowane jest przeprowadzenie pełnego zakresu badań przedklinicznych, wyselekcjonowanie kandydata klinicznego oraz przeprowadzenie I fazy badań klinicznych.

  – Od początku tego roku Selvita pozyskała w sumie ponad 60 mln zł finansowania w ramach podpisanych grantów. To są pieniądze, które wesprą nasze innowacyjne projekty w okresie 2016–2020 – mówi wiceprezes firmy. – Przed nami jeszcze podpisanie umowy na dofinansowanie rozbudowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Selvita. To będzie grant na 9 mln zł, w ramach którego będziemy wyposażać nowe laboratoria, a także doposażać już istniejące.

  Dynamiczny rozwój związany jest m.in. z gwałtownie przybywającymi zamówieniami. Przychody segmentu usługowego Selvity wzrosły w I kwartale o 66 proc. rdr., a więc ponad dwa razy więcej od zapowiadanej na 2016 r. dynamiki.

  W I kwartale tego roku Selvita odnotowała 2,35 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 1,28 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto bez uwzględnienia księgowych kosztów programu motywacyjnego wyniósł w I kw. 2016 r. 0,62 mln zł.

  Strata operacyjna wyniosła 2,56 mln zł (bez uwzględnienia programu motywacyjnego spółka wypracowała zysk EBIT na poziomie 0,58 mln zł) wobec 1,12 mln zł zysku rok wcześniej. W tym samym czasie oczyszczony wynik EBITDA wyniósł ponad 1,43 mln zł wobec prawie 1,89 mln zł rok wcześniej.

  Skonsolidowane przychody operacyjne (ze sprzedaży i z tytułu dotacji) sięgnęły 13,36 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 12,03 mln zł rok wcześniej.

  Firma patrzy na 2016 rok z optymizmem.

  – Mamy mocny backlog na 2016 r. w segmencie usługowym w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego – tłumaczy Sieczkowski.

  Dodaje, że stan zakontraktowania na 2016 r. wynosi obecnie 42,4 mln zł, z czego 32,4 mln zł to backlog komercyjny (bez uwzględnienia grantów), a 10,0 mln zł dotacje. Sieczkowski liczy jednak na to, że w dalszej części roku Selvita podpisze jeszcze więcej umów w segmencie innowacyjnym, co pozwoli dodatkowo zwiększyć przychody z tego obszaru działalności spółki.

  Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych przede wszystkim w obszarze onkologicznym. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań bioinformatycznych wspierających projekty innowacyjne. Spółka została założona w 2007 r. Obecnie zatrudnia 338 pracowników, w tym ok. 1/3 z tytułem doktorskim. Główna siedziba spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie. Selvita ma biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w regionie Bostonu i regionie San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

  W obszarze badań nad chorobami nowotworowymi spółka współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi H3 Biomedicine, Merck oraz Felicitex Therapeutics.

  Czytaj także