Newsy

Rafako chce wzmocnić obecność na Bałkanach, w Turcji i Indiach. Do 2018 roku spółka przeznaczy 1 proc. przychodów na badania i rozwój

2014-11-27  |  06:15

Rafako, producent kotłów energetycznych, chce wzmocnić swoją obecność na Bałkanach, w Turcji i Indiach, ale rozważa także wejście do Kazachstanu, Uzbekistanu i Azerbejdżanu. Głównie będą to projekty z gwarancją oszczędności (EPC), ale firma ubiega się także o realizację dostaw dla innych kontraktorów EPC i realizację projektów w formule pod klucz. Korzystając z środków unijnych z nowej perspektywy, Rafako chce inwestować w badania i rozwój.

Na rynkach zagranicznych w pierwszej kolejności będziemy starali się wzmocnić obecność tam, gdzie jesteśmy już znani, czyli na Bałkanach, w Turcji i Indiach – wskazuje w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes zarządu, dyrektor generalna Rafako. – Patrzymy też na rynki azjatyckie, pomiędzy Chinami a Rosją, czyli takie kraje, jak Kazachstan, Azerbejdżan czy Uzbekistan.

Jak zaznacza, spółka, choć jest mocnym europejskim graczem, nie zamierza wkraczać na wszystkie te rynki jednocześnie, lecz mierzyć siły na zamiary. Realne są przede wszystkim kontrakty typu EPC, czyli umowa o poprawę efektywności energetycznej, zgodnie z którą inwestycje (roboty, dostawa lub usługa) w ten środek są spłacane w miarę uzyskiwania uzgodnionego w umowie poziomu poprawy efektywności energetycznej lub innego uzgodnionego kryterium, np. oszczędności finansowych.

Bardzo poważnie patrzymy na obszary ryzyka – przekonuje Wasilewska-Semail. – Na każdym rynku są one inne. Musimy mieć świadomość tego, że z reguły będą to projekty typu EPC albo zostaniemy dostawcą dla innych kontraktorów EPC. Ale mogą to być także umowy w formule pod klucz ze względu na to, że dostawcy także chcą przenosić ryzyka na swoich kontraktorów.

Do 2018 roku, jak zapewnia Wasilewska-Semail, spółka powinna powrócić do zasady przeznaczania 1 proc. przychodów na badania i rozwój (R&D). W ostatnim czasie Rafako likwidowało tego rodzaju wydatki.

Był to jeden z obszarów, który został ograniczony w związku z problemami finansowymi przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji zawsze ogranicza się wtedy budżety badawcze, marketingowe, czyli te wspierające sprzedaż – tłumaczy Agnieszka Wasilewska-Semail. – Na szczęście nie do końca negatywnie wpłynęło to na spółkę. Wciąż mamy szereg kontaktów, umów z uczelniami, instytutami badawczymi i dzięki współpracy z nimi jesteśmy w stanie rozwijać nowe technologie.

O środki na ten cel ubiegać się będzie m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej. Zgodnie z Umową Partnerstwa, dokumentem podpisanym przez rząd z Komisją Europejską, wspieranie badań naukowych, rozwoju technologii i innowacji zostanie zasilone kwotą ok. 10 mld euro (o 24 proc. większą niż w poprzednim okresie programowania). W nowym okresie programowania jednak większy nacisk ma być położony na współpracę między sektorem przedsiębiorstw a światem nauki, tak by rozwiązania innowacyjne szybciej znajdowały zastosowanie.

Są to innowacje i zagadnienia związane z energetyką opartą na bardziej czystych formach dostarczania czy to paliwa, czy sposobu procesu spalania, jego optymalizacji, wykorzystywania mniejszej ilości węgla, czyli zapewnienia wyższej sprawności energetycznej i efektywności instalacji – wskazuje Agnieszka Wasilewska-Semail. – Uważamy, że w tym obszarze będziemy mieli zdolność do pozyskania środków na badania i rozwój w oparciu o fundusze unijne.

Nakłady na R&D będą pochodziły także, jak zapewnia Wasilewska-Semail, ze środków własnych przedsiębiorstwa.

Chcemy, żeby Rafako mogło powrócić w ciągu trzech lat do historycznych wskaźników określających udział wydatków na R&D w przychodach – precyzuje Wasilewska-Semail. – Kiedyś był to 1 proc. i taki udział chcielibyśmy mieć. Im wcześniej uda się go osiągnąć, tym lepiej. Aczkolwiek w naszych planach pojawia się w to okolicach 2018 roku.

Dyrektor generalna Rafako obiecuje także inwestorom intensywniejszą komunikację z rynkiem.

Przede wszystkim chcemy kwartalnie, po każdym wyniku, spotykać się z inwestorami – zapowiada Wasilewska-Semail. – Zakładamy także, że będziemy informować o jakichkolwiek istotnych, dotyczących przyszłości spółki decyzjach. Mogą one być różne, dotyczyć chociażby wchodzenia na nowe rynki czy w nowe obszary działalności. Ale chcemy także przekazywać wiadomości odnoszące się do styku przedsiębiorstwa z inwestorami, czyli na przykład ewentualnego podwyższenia kapitału w formie nowej emisji akcji.

Po dziewięciu miesiącach br. przychody ze sprzedaży producenta bloków energetycznych z Raciborza wyniosły blisko 810 mln zł (w tym samym okresie ub.r. – 562 mln zł). Po stracie netto w wysokości ponad 132 mln zł przed rokiem w tym roku przedsiębiorstwo zakończyło okres styczeń-wrzesień z zyskiem na poziomie 19,4 mln zł.

Czytaj także