Newsy

Polski rynek pracy najmocniejszy od 1991 roku. Liczba bezrobotnych spada

2016-04-26  |  07:10

Sytuacja na polskim rynku pracy bardzo się poprawiła. Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 10 proc. To wynik o 1,5 p.p. niższy niż w tym samym okresie rok wcześniej i najlepszy marzec od 25 lat. Wraz ze spadającą liczbą bezrobotnych rośnie także przeciętne zatrudnienie. 

– Dane GUS z rynku pracy wypadły bardzo dobrze, w tym przede wszystkim dane o zatrudnieniu, które wzrosło najmocniej od 2007 roku – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Szymon Zajkowski, analityk Domu Maklerskiego mBanku.

W sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób w marcu pracowało blisko 5,73 mln. W stosunku do tego samego okresu rok wcześniej liczba zatrudnionych zwiększyła się o 2,7 proc. Tylko w samym marcu w naszej gospodarce powstało dodatkowe 15,5 tys. miejsc pracy. 

Wraz z rosnącym zatrudnieniem spada także liczba bezrobotnych. Według danych GUS stopa bezrobocia wyniosła w ubiegłym miesiącu 10 proc. W porównaniu do lutego oznacza to spadek o 0,3 p.p. Jest to także wynik o 1,5 p.p. niższy niż w tym samym okresie rok wcześniej i najlepszy od 1991 roku.

– Obok wciąż dobrej koniunktury gospodarczej panującej w naszym kraju duży wpływ na poprawę sytuacji na rynku pracy mogła mieć także zmiana formy zatrudnienia. Wiele firm w tej chwili decyduje się bowiem na przejście z tzw. umów śmieciowych na umowy o pracę. To mogło podnieść dane o zatrudnieniu – wyjaśnia Zajkowski.

Oprócz danych na temat zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw GUS publikuje także kwartalne dane na temat liczby osób pracujących w całej gospodarce. Według najnowszych dostępnych danych za IV kwartał 2015 roku w naszym kraju pracowało blisko 16,3 mln osób. Jest to najlepszy wynik od 1992 roku, czyli od momentu rozpoczęcia pomiarów według obecnej metodologii. 

– Nieco gorzej wypadły natomiast dane o wynagrodzeniach. Tutaj dynamika spowolniła w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Kluczowy wpływ na to mogła mieć mniejsza liczba dni roboczych w porównaniu do lutego – wyjaśnia analityk DM mBanku.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw przekroczyło w marcu 4350 zł brutto miesięcznie. W stosunku do marca 2015 roku oznacza to wzrost o 3,3 proc. Ekspert zaznacza jednak, że widać wyhamowanie wynagrodzeń w polskiej gospodarce – w lutym tego roku przeciętne płace rosły o 3,9 proc. (rdr.).

Czytaj także