Newsy

P. Nawrocki (DM Vestor): Większe zaangażowanie OT Logistics w inwestycję portu w chorwackim Luka Rijeka miałoby uzasadnienie finansowe

2016-01-20  |  07:00

Spółkę OT Logistics czekają w tym roku co najmniej dwie duże inwestycje. Budowa terminalu masowego w porcie w Gdańsku oraz kupno większego pakietu akcji portu w chorwackim Luka Rijeka. Dotychczas polski operator w Luka Rijeka kupił 20 proc. udziałów. Zdaniem dyrektora działu analiz Domu Maklerskiego Vestor większe zaangażowanie spółki w tę inwestycję miałoby uzasadnienie finansowe. 

– W związku z tym, że OT Logistics nie może konsolidować tej spółki, mając tylko 20 proc. udziałów, nie przynosi żadnej EBITD-y, co negatywnie wpływa na wycenę, chociażby tę mnożnikową – podkreśla dyrektor działu analiz DM Vestor. – Natomiast to jest jeden kierunek, w którym spółka na pewno będzie podążała. To też wpisuje się w strategię budowania grupy obsługującej cały korytarz północ–południe. Jeśli chodzi o Europę, to od Adriatyku przez Bałtyk.

Zeszły rok nie był najlepszy dla OT Logistics. Po trzech kwartałach jej przychody przekraczały 554 mln zł i były o blisko 57 mln niższe niż w tym samym okresie rok wcześniej. Zysk netto za trzy kwartały 2015 roku spadł o połowę, sięgając niespełna 7 mln zł. Spółka podkreśla jednak, że na wyniku zaważyły akwizycje. Grupa utrzymała natomiast wysokie wskaźniki rentowności. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 10,5 proc. wobec 9,9 proc. rok wcześniej. Piotr Nawrocki z DM Vestor zaznacza, że słabe przychody wynikały m.in ze spadku przewozów na międzynarodowym rynku węgla. Ekspert podkreśla, że wyniki w tym roku zależą więc od tego, jak ta sytuacja się rozwinie.

– Cały czas nie mamy rozwiązań co do segmentu węglowego w Polsce – zwraca uwagę Piotr Nawrocki. – Nie można też wykluczyć podobnych zdarzeń, z którymi mieliśmy do czynienia w zeszłym roku, jak np. strajki w JSW, które wymusiły z kolei import węgla koksowniczego. Na rynku portowym jest zatem dużo niewiadomych.

OT Logistics zajmuje się m.in. transportem towarów żeglugą śródlądową. Zdaniem rozmówcy w kwestii samej żeglugi spółka nie jest w stanie nic nowego wymyślić. Piotr Nawrocki wskazuje jednak na działalność portową, w której jego zdaniem jest ogromny potencjał.

– W kwestii żeglugi spółka skupi się na obsłudze rynku niemieckiego, czyli dostaw węgla do Berlina i obsłudze portu w Hamburgu w zakresie transportu kontenerów. Natomiast w działalności portowej jest chyba najwięcej do zrobienia ze względu na ubytek wolumenów węglowych i koksu, które dotknęły spółkę w 2015 roku. 

Jednym z segmentów rynku, jaki chce obsługiwać OT Logistics, jest transport towarów rolnych. Ekspert wymienia, że z jednej strony będzie to import śrut zbożowych, z drugiej strony eksport zbóż. Piotr Nawrocki zaznacza, że do ich przeładunku potrzebny jest terminal masowy.

– Druga główna inwestycja w firmie to budowa terminala masowego w porcie w Gdańsku, gdzie jest podpisana już umowa z zarządem Portów Morskich Gdańsk – mówi Piotr Nawrocki z DM Vestor. – To bardzo duża inwestycja i tutaj spółka powinna w 2016 roku przedstawić konkrety w kontekście partnerów strategicznych, którzy zapewne będą niezbędni do finansowania tej inwestycji.

Czytaj także