Newsy

Neuca chce przejąć w tym roku przynajmniej 20 przychodni lekarskich. Na ten cel przeznaczy 30 mln zł

2016-03-22  |  07:08
Mówi:Grzegorz Dzik
Funkcja:wiceprezes zarządu ds. finansowych
Firma:Neuca
 • MP4
 • Działająca na styku farmaceutyki i medycyny spółka Neuca chce osiągnąć w tym roku 110 mln zł zysku netto (wzrost o 7,5 proc. rdr.). Realizację celu ma umożliwić korzystna koniunktura panująca na polskim rynku hurtu farmaceutycznego, a także wzrost przychodów z produktów oferowanych pod markami własnymi. Spółka ma także ambitne plany inwestycyjne. Za ok. 30 mln zł chce powiększyć posiadaną sieć przychodni lekarskich o kolejne 20 punktów. Zarząd prognozuje również osiągnięcie rentowności w segmencie badań klinicznych. Jednocześnie zapowiada dwucyfrowy wzrost dywidendy.

  – W hurcie farmaceutycznym stawiamy na rozwój organiczny. Podjęliśmy szereg działań związanych ze wzrostem satysfakcji naszych klientów i w taki sposób chcemy rosnąć. Sprzyja nam wzrost rynku. W ubiegłym roku wyniósł on nieco powyżej 5 proc. Zakładamy, że w tym roku trend nadal będzie wzrostowy – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Grzegorz Dzik, wiceprezes ds. spraw finansowych Grupy Neuca.

  W 2015 roku sprzedaż hurtowa była największym obszarem działalności spółki. Ubiegłoroczne przychody tego segmentu wyniosły blisko 7,5 mld zł, a zysk netto przekroczył 112,5 mln złotych.

  Oprócz hurtu farmaceutycznego grupa koncentruje się także na rozwoju własnej sieci przychodni lekarskich. W 2016 roku na przejęcia kolejnych obiektów planuje przeznaczyć około 30 mln złotych.

  – Na ten rok planujemy około 30 mln zł wydatków na akwizycje nowych przychodni. Spodziewamy się, że będzie to porównywalna liczba podmiotów przejętych jak w roku ubiegłym, czyli około dwudziestu – informuje Grzegorz Dzik.

  Rok temu Neuca na akwizycje przeznaczyła ok. 30,7 mln zł. Za tę kwotę udało się nabyć w sumie 21 podmiotów. Posiadane przychodnie obsługują już ok. 80 tys. pacjentów.

  Grzegorz Dzik liczy także na dobre wyniki w segmencie badań klinicznych.

  – Spodziewamy się, że obszar badań klinicznych również będzie w tym roku wzrostowy. Chcielibyśmy, aby przełożyło się to na dodatni wynik finansowy. Mamy też nasze najnowsze dziecko – start-up w obszarze telemedycyny. Jest to projekt, który będzie podlegał komercjalizacji w II połowie tego roku – informuje.

  Grupa Neuca zamierza również rozwijać portfel produktów oferowanych pod markami własnymi. Aktualnie portfolio liczy już przeszło 450 produktów i jest to drugi najbardziej zyskowny segment spółki.

  – W 2016 chcemy się skupić na tym, aby te produkty, które już mamy w naszej ofercie, były szerzej reprezentowane w ofercie apteki. Mamy w tym obszarze jeszcze bardzo duży potencjał wzrostowy – tłumaczy Dzik.

  W zeszłym roku toruńska spółka po dokonaniu korekt zarobiła na czysto w sumie 102,3 mln zł. W tym rok prognozuje ponad 7-procentowy wzrost zysku i osiągnięcie poziomu 110 mln zł.

  Notowana na warszawskiej giełdzie Neuca regularnie dzieli się z akcjonariuszami osiągniętym zyskiem. W tym roku do udziałowców może trafić ponad 22,5 mln zł, co daje 5 zł na akcję (stopa dywidendy 1,6 proc.)

  – Kontynuujemy naszą politykę dywidendową. To oznacza, chcemy rosnąć w kwestii dywidendy w tempie kilkunastu procent. W tym roku podział zysku za 2015 rok jest na poziomie blisko 16 proc. dywidendy na akcję – tłumaczy.

  Obecnie grupa Neuca z ponad 30-proc. udziałem jest liderem polskiego rynku dystrybucji farmaceutyków. Od 2004 roku jej akcje notowane są na głównym parkiecie GPW.

  Czytaj także