Newsy

Marże Radpolu na niektóre wyroby sięgają 47 proc. Popyt na te produkty będzie rósł

2014-08-19  |  08:00

Radpol prognozuje dalszy wzrost sprzedaży i utrzymanie dwucyfrowych marż, ponieważ potrzeby inwestycyjne w energetyce i ciepłownictwie pozostają ogromne. To zabezpiecza spółkę przed okresowymi wahaniami koniunktury, dzięki czemu Radpol nie obawia się odpływu inwestorów na czele z OFE.

Spółka w ciągu ostatnich 6 lat zainwestowała 140 mln zł. Inwestycje te w dużej części były przeznaczone na rozwój mocy produkcyjnych, które pozwoliły zwiększyć ekspansję rynkową Radpolu. Grupa kapitałowa ma 5 zakładów i działa w bardzo interesujących branżach – w ciepłownictwie i energetyce. Są to branże, w których mówimy o bardzo dużych kwotach i bardzo dużych inwestycjach infrastrukturalnych – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Krzysztof Pióro, prezes zarządu Radpol.

Radpol w 2004 roku zanotował 18 mln zł przychodów, a niemal 9 lat później było to już 178 mln zł. Pierwsze półrocze 2014 r. to kontynuacja rosnącej skali działalności, ponieważ przychody rok do roku wzrosły o 52 proc. Według prezesa spółki mimo szybkiego wzrostu sprzedaży spółka działa na bezpiecznych rynkach. Świadczyć o tym może także wysokie zaangażowanie OFE, które stanowią 32 proc. akcjonariatu.

Uważam, że działamy w biznesach stabilnych, w których są duże pieniądze i w których będą one zawsze wydawane, bez względu na koniunkturę, bo tego wymaga energetyka i ciepłownictwo – uważa Krzysztof Pióro.

Zdaniem prezesa spółki niska korelacja przychodów Radpolu do bieżącej koniunktury zmniejsza ryzyko, że OFE będą wyprzedawać swoje akcje. Zakaz inwestowania w papiery dłużne rządu zmusza fundusze emerytalne do większej selekcji spółek w celu ograniczenie ryzyka. Z tego powodu część inwestorów niechętnie patrzy na spółki z dużym zaangażowaniem OFE.

Nasz akcjonariat jest bardzo stabilny. Nie widzimy zagrożeń, z jakimi mierzą się niektóre spółki, które być może mają zbyt duży udział kapitału OFE u siebie. Nie mam żadnych sygnałów, aby ta sytuacja z funduszami przekładała się na nasz akcjonariat – mówi prezes Radpolu.

Notowana w WIG250 spółka ogranicza ryzyko w swojej działalności poprzez rozwój sprzedaży na rynki eksportowe, a także szeroki portfel produktów.

Mamy unikalną fabrykę, jedyną w Polsce, która ma do dyspozycji akceleratory elektronowe do produkcji wyrobów termokurczliwych. Mamy fabryki do produkcji rur do przesyłu ciepła, wody, kanalizacji, gazu. Mamy fabrykę produkującą słupy strunobetonowe – najnowsza technologia budowy słupów do przesyłu energii i oświetleniowych. Produkujemy także izolatory porcelanowe – wymienia Pióro.

Obok ciepłownictwa strategicznym sektorem dla Radpolu jest energetyka zawodowa, gdzie spółka osiąga wysoką rentowność sprzedaży.

– W przypadku wyrobów termokurczliwych możemy się pochwalić marżami brutto na poziomie 47 proc., to bardzo dobre wyniki, trudne do osiągnięcia w wielu innych biznesach. Sprzedajemy również słupy, żerdzie z betonu strunowego z marżami 32-proc oraz izolatory z marżami powyżej 30 proc. – twierdzi Krzysztof Pióro.

Czytaj także