Newsy

J. Janecki: W 2018 roku możemy zobaczyć znaczny wzrost gospodarczy w Polsce

2016-10-13  |  06:00

Za dwa lata polskie przedsiębiorstwa prywatne podopinają wiele procesów inwestycyjnych. Do tego mogą dojść duże inwestycje państwowe. To przełoży się pozytywnie na dynamikę wzrostu PKB – zaznacza Jarosław Janecki, główny ekonomista Société Générale. Dodaje, że jeśli będzie ona duża już w 2017 roku, to będzie to wynikało tylko z niskiego punktu odniesienia z 2016 roku.

Zdaniem Jarosława Janeckiego, głównego ekonomisty Société Générale, spora część polskich przedsiębiorstw prywatnych podejmie w najbliższych kwartałach duże wysiłki inwestycyjne dzięki wsparciu środków unijnych.

– Nie oczekuję, że skala tych inwestycji będzie na tyle duża, że będzie decydować o wzroście gospodarczym. Ale te inwestycje z pewnością będą oddziaływać pozytywnie na gospodarkę – uważa Janecki.

Budżet europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w okresie 2014–2020 wynosi 454 mld euro, z czego maksimum 82,5 mld euro może trafić do Polski. Szacuje się, że w tym okresie ponad 2 mln przedsiębiorstw działających na terenie UE otrzyma wsparcie na zwiększanie konkurencyjności, opracowywanie nowych produktów, wchodzenie na nowe rynki i tworzenie miejsc pracy. – Jeśli dynamika wzrostu PKB w 2017 roku będzie zachwycała, to w dużej mierze będzie to wynikało z niższego punktu odniesienia niż w ostatnich latach. Czyli będziemy często mówili o efekcie statystycznym w przyszłym roku – wyjaśnia Janecki.

W II kwartale 2016 r. tempo wzrostu PKB rok do roku wyniosło 3,1 proc., tyle samo, co w II kwartale roku poprzedniego. W I kwartale br sięgnęło 3 proc., podczas gdy w analogicznym okresie 2015 roku wyniosło 3,6 proc. W III kwartale 2015 roku tempo wzrostu PKB rok do roku sięgnęło 3,4 proc. a w IV kwartale aż 4,3 proc. Według wicepremiera Morawieckiego tempo wzrostu PKB w całym 2016 roku wyniesie 3,3–3,4 proc., czyli tyle, ile w 2014 roku. W 2015 roku sięgnęło 3,6 proc. i było lepsze od oczekiwań ekspertów.

W opinii Janeckiego silny i realny wzrost gospodarczy w Polsce możemy zobaczyć w 2018 roku.

– Proces przygotowywania planów biznesowych związanych z uruchamianiem nowych inwestycji musi trochę potrwać. W 2018 roku będzie on już na tyle dopięty, że będziemy już to widzieć w statystykach – uważa główny ekonomista Société Générale.

Według Janeckiego zupełnie inną kwestią są inwestycje rządowe czy spółek z udziałem Skarbu Państwa.

W tym przypadku potrzebne są wiążące decyzje osób, które są i będą odpowiedzialne za inwestycje – wskazuje ekspert. W jego opinii decydującą rolę będzie tu odgrywał wicepremier Mateusz Morawiecki. – Być może Morawiecki będzie w pewien sposób wywierał jakąś presję na spółki państwowe, żeby w miarę szybko realizowały plany. Na pewno część inwestycji, która nie będzie zrealizowana w tym roku przez niektóre spółki, zostanie przesunięta na kolejny rok. Z pewnością to, czy zobaczymy zwiększone inwestycje spółek państwowych w tym czy w przyszłym roku, zależy również w dużej mierze od sprawności menadżerów działających w poszczególnych podmiotach – podkreśla Janecki.

Potencjał inwestycyjny spółek Skarbu Państwa, który można uruchomić w najbliższych latach, został oszacowany w lutym br. przez wicepremiera Morawieckiego na 75–150 mld zł. Od kwietnia br. działa Polski Fundusz Rozwoju (PFR), który ma nadzorować realizację „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” zwaną też planem Morawieckiego. W ramach tej strategii państwo, samorządy, spółki państwowe i prywatne (przy wsparciu funduszy UE) mają zainwestować w rozwój krajowej gospodarki w najbliższych kilku latach nawet do 1,5 bln zł.

Czytaj także