Newsy

J. Borowski (Crédit Agricole): Brak wykwalifikowanej kadry barierą dalszej poprawy na rynku pracy

2016-10-06  |  06:50
Mówi:Jakub Borowski
Funkcja:główny ekonomista
Firma:Crédit Agricole
 • MP4
 • Eksperci prognozują, że utrzymujący się od dłuższego czasu spadek poziomu bezrobocia będzie kontynuowany, ale wyhamuje w przyszłym roku. Spodziewany jest dalszy wzrost płac realnych. W opinii Jakuba Borowskiego, głównego ekonomisty Crédit Agricole​, przeszkodą do dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy będzie przede wszystkim brak wykwalifikowanej kadry, która odpowiadałaby na zapotrzebowanie pracodawców.

  – Spodziewam się, że poprawa na rynku pracy w perspektywie najbliższych kwartałów będzie kontynuowana, ale będzie ona coraz mniejsza. Stopa bezrobocia, po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych, będzie dalej spadać i w grudniu osiągnie 8,4 proc. – prognozuje Jakub Borowski, główny ekonomista banku Crédit Agricole.

  Według informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w sierpniu 8,5 proc. Na koniec miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 348,2 tys. osób bezrobotnych. W porównaniu z lipcem wskaźnik spadł o 0,1 proc. i jest obecnie na poziomie najniższym od 25 lat. Resort pracy prognozuje, że na koniec roku bezrobocie nie powinno przekroczyć 8,6 proc. Zdaniem Jakuba Borowskiego spadek poziomu stopy bezrobocia wyhamuje jednak dopiero w przyszłym roku.

  – Jeśli porównamy spodziewaną zmianę stopy bezrobocia w grudniu przyszłego roku w stosunku do grudnia tego roku, to tej zmiany nie będzie. Innymi słowy, uważam, że przyszły rok przyniesie koniec poprawy sytuacji na rynku pracy rozumianej jako spadek stopy bezrobocia – przewiduje Jakub Borowski.

  Zaznacza, że w przyszłym roku nadal spodziewany jest solidny wzrost płac realnych, które według sierpniowych danych GUS wzrosły o 5,5 proc. w ujęciu rocznym. Możliwości dalszego zmniejszania poziomu bezrobocia są jednak – zdaniem ekspertów – ograniczone, ponieważ rynek pracy nie odpowiada na zapotrzebowanie pracodawców, a firmy i przedsiębiorstwa już teraz napotykają bardzo duże trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników.

  – Można powiedzieć, że barierą dalszej poprawy na rynku pracy i w pewnym sensie barierą utrzymania wysokiego wzrostu gospodarczego w Polsce jest brak wykwalifikowanej siły roboczej – tłumaczy Borowski.

  Zdaniem głównego ekonomisty Crédit Agricole, brak wykwalifikowanej kadry to przeszkoda, którą trudno będzie obejść bez odpowiedniej polityki imigracyjnej, która pozwoli znaleźć pracowników z odpowiednimi kompetencjami, najlepiej odpowiadającymi na zapotrzebowanie polskiego rynku pracy.

  Czytaj także