Newsy

Introl prognozuje wzrost zleceń dzięki wzrostowi inwestycji w energetyce i ochronie środowiska

2016-04-26  |  06:20

Introl spodziewa się dużej liczby zleceń w kolejnych latach. Zajmująca się m.in. dostarczaniem aparatury kontrolno-pomiarowej spółka chce je pozyskać głównie za sprawą nowej perspektywy unijnej, postępującej automatyzacji oraz polityki klimatycznej zmierzającej do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. 

– Inwestycje w energetykę będą w Polsce w następnej perspektywie bardzo duże. Uważamy, że firmy specjalistyczne, inżynierskie, z pewnością znajdą kilka obszarów, takich jak ochrona klimatu, optymalizacja, automatyzacja i przede wszystkim pomiary przemysłowe. A to jest coś, w czym jesteśmy bardzo mocni – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Józef Bodziony, prezes zarządu Introlu.

Introl specjalizuje się w produkcji i serwisie różnego rodzaju urządzeń dla przemysłu, głównie czujników dla automatyki. Do grupy należy 15 spółek, a większość realizowanych zleceń dotyczy energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jej zakres usług obejmuje przygotowanie projektu instalacji, projektu technicznego, kosztorysu, wyprodukowanie instalacji, jej dostawę, montaż i rozruch oraz usługi serwisowe w trakcie działania instalacji u producenta.

Prezes Introlu przewiduje, że inwestycje w energetyce i ochronie środowiska będą motorem napędowym firmy w kolejnych latach.

– W Europie i w Polsce kładzie się teraz bardzo duży nacisk na ochronę powietrza, zarówno w kwestii emisji zanieczyszczeń, jak i emisji różnego rodzaju skażeń. Bardzo mocno koncentrujemy się na przygotowaniu rozwiązań technicznych, które umożliwią nam uzyskanie zleceń w tej branży – mówi Bodziony. – Mamy też własne zaplecze techniczne, pracownie projektowe, które w tej chwili są bardzo mocno obciążone pracą, szczególnie dla energetyki.

Choć wielkie inwestycje w energetyce mają się skończyć po 2017 roku, to prezes Introlu liczy na dużą liczbę mniejszych odbiorców. Firma zapowiedziała też przejęcie grupy działającej w sektorze energetycznym.

– Jest bardzo dużo nowych inwestycji i planów. Dużo pracy wykonujemy na rzecz drobnego przemysłu, dla tych inwestycji, które pojawiają się w Polsce – mówi prezes Introlu – Niedawno przebywając w japońskiej firmie, która ma oddział w Polsce, dowiedziałem się, że zamierza ona podwoić tutaj swoją produkcję. Zagraniczne firmy widzą tu bardzo sprzyjający klimat do inwestycji. Szczególnie dla takich inwestycji, przy których jest duże zapotrzebowanie na inżynierów, na wykwalifikowaną kadrę techniczną.

Na samo zmniejszanie emisyjności gospodarki z programu Infrastruktura i Środowisko w latach 2014–2020 przeznaczymy 2,15 mld euro, a na ochronę środowiska – 4,13 mld euro.

– Tak samo rozwijają się centra usług i biura projektów pracujące na rzecz firm zachodnich. Może to nie jest spektakularne, ponieważ to nie są duże inwestycje, ale jest ich bardzo dużo – mówi Józef Bodziony. – Z poziomu przemysłu czy usług dla przemysłu widzę bardzo dużo takich działań.

Jak podkreśla, kolejne lata mają być przede wszystkim czasem przestawiania polskiej produkcji na wyższy poziom technologiczny, dostosowywania do realizacji bardziej skomplikowanych i wyrafinowanych zamówień, niż miało to miejsce do tej pory.

– Z prostych dostaw podzespołów urządzeń przechodzimy stajemy się dostawcami coraz bardziej złożonych i skomplikowanych produktów. Taką tendencję obserwuję w całym przemyśle – mówi szef Introlu. – Dostarczamy linie produkcyjne do montażu np. części samochodowych i widzimy, że coraz więcej skomplikowanych elementów jest robionych w Polsce. Obserwuję taką ewolucję od prostych do bardzo złożonych rzeczy, a to jest duża wartość dodana.

W ubiegłym roku Introl miał 414,6 mln zł skonsolidowanych przychodów, o ponad 9 proc. mniej niż rok wcześniej. Jak podaje spółka w raporcie, to efekt porównania z 2014 rokiem, gdy rozliczano dużą inwestycję w EC Rzeszów. Spadł także zysk netto, do 18 mln zł, co również jest efektem wysokiej bazy (zmiana wartości znaków towarowych w 2014 roku). Zysk operacyjny i EBITDA wzrosły jednak o ok. 9 proc., a rentowność EBIT zwiększyła się o 1 pkt proc. do 5,6 proc.

Czytaj także