Newsy

Fitch Polska: rynek obligacji korporacyjnych w Polsce będzie rósł dynamicznie

2016-08-25  |  06:00

Po II kwartale roku wartość polskiego rynku papierów nieskarbowych sięgnęła niemal 154 mld zł. Najmocniej w II kwartale wrosła wartość obligacji firm, banków i wreszcie samorządów. Według Fitch Polska wiele czynników powoduje, że rynek tych instrumentów nadal będzie rósł w szybkim tempie.

– Jestem konsekwentnie optymistą co do tego rynku. Uważam, że nadal będzie się dynamicznie rozwijał z kilku tych samych powodów – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Mirosław Dudziński, dyrektor regionalny Fitch Polska. – Mamy rekordowo niskie stopy procentowe, które zachęcają zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa do alokowania pieniędzy w inne instrumenty lokacyjne niż tylko depozyty bankowe, które są coraz niżej oprocentowane. Dlatego czy to bezpośrednio poprzez rynek Catalyst, czy pośrednio poprzez fundusze inwestycyjne zwiększa się pula tego typu instrumentów.

Nawet na najlepszych lokatach półrocznych i rocznych można zarobić 2,53,0 proc. w skali rocznej, a i to po spełnieniu dodatkowych warunków, jak posiadanie lub założenie konta. Tymczasem obligacje korporacyjne oferują po 48 proc. w skali roku i więcej. Dlatego choć przedsiębiorstwa, banki i samorządy emitują na potęgę, chętnych na dług nieskarbowy nie brakuje.

– Z tego, co widzę, nadal mamy do czynienia z nadwyżką popytu tego typu instrumentów, co powoduje, że rentowności tych papierów są niższe niż wynikałoby to z ich wiarygodności kredytowej czy ratingu, jeżeli wszystkie papiery takie ratingi by posiadały – zauważa Dudziński.

Z obliczeń Fitch Polska wynika, że tylko w I półroczu firmy uplasowały obligacje o terminie wykupu dłuższym niż rok o wartości ponad 10,7 mld zł, z czego 5,76 mld zł w II kwartale. Banki wprowadziły na rynek papiery o wartości 5,5 mld zł (z tego 4,2 mld w II kw.). Łącznie na rynku w połowie roku znajdowały się obligacje nieskarbowe o wartości 153,9 mld zł, z czego ponad 90 proc. stanowiły papiery dłużne o ponadrocznym terminie wykupu. Za połowę ich wartości odpowiadają firmy, za ponad jedną trzecią – banki, zaś reszta to dług komunalny.

– Z drugiej strony podatek bankowy w pewnym sensie też wpływa i będzie wpływał na rozwój tego rynku, ponieważ wydaje się, że banki wolą organizować takie instrumenty niż zwiększać swoje aktywa, od czego taki podatek jest im naliczany – przekonuje dyrektor regionalny Fitch Polska.

Banki od lutego bieżącego roku począwszy muszą odprowadzać podatek od aktywów w wysokości 0,0366 proc. miesięcznie. Szacuje się, że tylko w tym roku zapłacą jego tytułem ok. 4 mld zł, a to i tak o 1,5 mld mniej, niż pierwotnie planowano. To połowa kwoty, którą sektor finansowy zarobił do połowy roku. Wartość aktywów sektora bankowego przekroczyła na przełomie czerwca i lipca 1,66 bln zł. To niemal tyle, ile wynosi polski PKB.

– Kolejnym powodem dalszego rozwoju tego rynku są perspektywy co do wysokości stóp procentowych – mówi Mirosław Dudziński. – Na tę chwilę nic nie wskazuje na to, żeby rosły. Wzrasta również świadomość inwestorów w zakresie innych instrumentów. W mojej ocenie będzie się to zwiększało i w dalszym stopniu pieniądze będą płynęły na ten rynek.

Czytaj także