Newsy

Fitch Polska: Rynek polskich obligacji korporacyjnych od 9 lat rośnie w tempie 30 proc. i w 2016 roku ma szansę na jeszcze większe wzrosty

2016-01-04  |  08:00
Mówi:Mirosław Dudziński
Funkcja:dyrektor, przedsiębiorstwa i GIG kraje Europy Środkowej i Wschodniej
Firma:Fitch Polska
 • MP4
 • Rynek obligacji korporacyjnych rozwija się od 2006 roku w tempie 30 proc. rocznie. Ma szansę na coraz większy rozwój. Zdaniem Mirosława Dudzińskiego, dyrektora regionalnego Fitch Ratings, polski rynek obligacji nieskarbowych nadal jest bardzo młody na tle innych krajów zachodnich, ale ma szansę na sukces.

  – Polski rynek obligacji nieskarbowych nadal jest bardzo młodym i niedojrzałym rynkiem w porównaniu do rynków zachodnich, szczególnie eurorynku i rynku amerykańskiego. Biorąc jednak pod uwagę olbrzymi potencjał uważam, że jesteśmy skazani na sukces. Zaczęliśmy pewien trend, którego już nie można zatrzymać. Pozostaje tylko kwestia tempa rozwoju.

  Mirosław Dudziński jest zdania, że tempo rozwoju rynku papierów nieskarbowych w 2016 roku będzie jeszcze większe niż w obecnym. Zaznacza jednocześnie, że na zyski z inwestycji w tego typu obligacje będzie miało wpływ wiele czynników, m.in. decyzje Rady Polityki Pieniężnej w sprawie wysokości stóp procentowych.

   Mówi się o tym, że nowa Rada Polityki Pieniężnej może obniżyć stopy procentowe, więc ten element, czyli stopy bazowe, może potencjalnie spaść. Z drugiej strony spread, czyli oczekiwana przez inwestorów marża, w porównaniu do stóp bazowych prawdopodobnie wzrośnie. Dodatkowo, nastawienie inwestorów do polskiego rynku długu i sytuacja na świecie wyznaczą ceny. 

  Dyrektor pytany o wpływ na rynek obligacji m.in. wzrostu wymogów regulacyjnych banków, planowanego podatku bankowego oraz wyższych składek na BFG podkreśla, że skutkiem będzie utrudniony dostęp do kredytów, które będą też droższe.

  – Pozostają wtedy dwa inne źródła finansowania  ocenia Mirosław Dudziński  Pozyskiwanie kapitału w formie emisji nowych akcji lub obligacje korporacyjne emitowane na rynek krajowy lub międzynarodowy. W mojej ocenie obligacje będą bardziej popularne. Zakładam, że nowe pieniądze będą płynęły do funduszy inwestujących w tego typu instrumenty.

  Mirosław Dudziński z Fitch Ratings pytany o postrzeganie polskiego rynku długu przez zagranicznych inwestorów, ocenia, że nie jest on zachęcający w obecnej chwili. Głównymi przyczynami jest brak wypracowanego standardu dokumentacji, oprocentowanie oparte na zmiennej stopie procentowej WIBOR oraz ryzyko walutowe.

  – Poza standardem dokumentacji na rynkach zagranicznych obligacje korporacyjne oparte są na stałej stopie procentowej, podczas gdy w Polsce cały czas mamy jeszcze rynek stopy zmiennej – podkreśla rozmowie z agencją informacyjną Newseria Inwestor Mirosław Dudziński, dyrektor regionalny Fitch Ratings, odpowiedzialny za przedsiębiorstwa i projekty infrastrukturalne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. – Trudniej jest wyceniać obligacje i zawierać transakcje, szczególnie spekulacyjne, na papierach, które są oparte na stopie zmiennej. Dlatego w mojej ocenie te czynniki, o ile się nie zmienią, będą zniechęcały inwestorów zagranicznych do polskiego rynku obligacji korporacyjnych.

  Czytaj także