Newsy

Fitch: Polska gospodarka coraz szybciej rośnie. Dobra kondycja finansów publicznych

2014-08-12  |  09:30

Agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „A-” oraz w walucie krajowej na poziomie „A”. Perspektywa ratingu jest stabilna. W przyszłości ewentualna podwyżka oceny kredytowej będzie zależeć m.in. od dalszej redukcji deficytu budżetowego. Według analityków Fitch PKB Polski urośnie w tym roku o 3,4 proc., a deficyt sektora finansów publicznych spadnie do 3,2-3,3 proc. PKB.

W tej chwili mamy stabilną perspektywę na ratingu Polski, co oznacza, że szanse na zmianę są niewielkie. Warto zwrócić uwagę na to, że Polska dalej rośnie i to coraz szybciej. Oczywiście, pojawiły się nowe elementy, których nie było jeszcze parę miesięcy temu, czyli to wszystko, co się dzieje na Wschodzie. Ale wydaje się, że jest za wcześnie, żeby móc precyzyjnie określić, jaki będzie miało to wpływ na gospodarkę polską – ocenia w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Inwestor Piotr Kowalski, prezes Fitch Polska.

W latach 2015-2016 Fitch spodziewa się nieco szybszej dynamiki wzrostu PKB niż w 2014 r. To ułatwi Polsce wyjście z unijnej procedury nadmiernego deficytu w 2015 r., kiedy deficyt sektora finansów publicznych ma spaść do 2,8 proc. PKB. Niskie oprocentowanie obligacji skarbowych jest kolejnym czynnikiem, który pomaga rządowi redukować lukę w finansach publicznych. Ponadto, w 2014 r. według standardów rachunkowości ESA 95 Polska zanotuje 4,7 proc. PKB nadwyżki w finansach publicznych z powodu przejęcia i umorzenia obligacji w posiadaniu OFE – szacują analitycy Fitch.

Sytuacja po stronie finansów publicznych, abstrahując już od kwestii związanych z reformą OFE, jest całkiem niezła. Niektórzy nawet uważają, że jest lepsza niż zakładano. Przychody z podatków są lepsze od tych, które zakładano w pierwszej części roku budżetowego. Też trzeba pamiętać o tym, że polski dług dalej się cieszy popularnością. Do końca lipca sfinansowano wszystkie potrzeby pożyczkowe na ten rok – wskazuje Kowalski.

Źródłem łagodnego przyspieszenia gospodarki w latach 2015-2016 ma być poprawa koniunktury u partnerów handlowych Polski oraz zmniejszenie restrykcji w polityce fiskalnej, czyli podnoszenia podatków oraz redukcji wydatków. Fitch wskazuje ponadto, że na rating Polski pozytywnie oddziałuje brak jakiejkolwiek znaczącej nierównowagi makroekonomicznej, co ułatwia finansowanie długu na rynku, a także stabilny i rosnący sektor bankowy.

Agencja ratingowa podkreśla jednocześnie, że pozytywne czynniki są równoważone głównie przez niepewność dotyczącą wpływu sankcji ekonomicznych na gospodarkę Polski. Ewentualne, pozytywne zmiany w ratingu Polski wymagałyby dalszego zbliżania się pod względem dochodów do średniej państw UE, większej pewności co do utrzymania niskich deficytów budżetowych w następnych latach oraz silniejszej redukcji wskaźników zadłużenia zagranicznego – napisali analitycy Fitch.

Oprócz tego, co się dzieje na Wschodzie, raczej nie widać żadnych innych poważniejszych ryzyk, które mogłyby mieć negatywny wpływ na rating Polski. Jeśli chodzi o pozytywną stronę, to oczekujemy, że te wszystkie działania zmierzające do konsolidacji finansów publicznych, co m.in. będzie skutkowało  wyjściem z procedury nadmiernego deficytu, który mamy nałożony przez Unię, będą kontynuowane. Jeśli tak się stanie, to za jakiś czas będzie można się zastanawiać, czy jest szansa na zmianę ratingu w stronę pozytywną – uważa Piotr Kowalski.

Czytaj także