Newsy

Fast Finance stawia na organiczny rozwój. Na poprawę wyników spółki ma wpłynąć poprawa procesów windykacyjnych

2016-08-23  |  06:00

Specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych spółka Fast Finance zmniejsza zadłużenie. W I półroczu wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 13,2 mln zł. Zakup atrakcyjnych portfeli wierzytelności detalicznych w połączeniu z rozwojem organicznym ma zapewnić spółce dobrą pozycję na rynku. 

– Jesteśmy zadowoleni z I półrocza. Utrzymaliśmy dobry poziom wyników w trakcie realizacji programu redukcji zadłużenia spółki, z czego jesteśmy zadowoleni – przyznaje w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Inwestor Jacek Daroszewski, prezes zarządu firmy Fast Finance we Wrocławiu.

Spółka zakończyła okres sprawozdawczy skonsolidowanymi przychodami na poziomie 13,2 mln zł, wynikiem netto w wysokości 4,1 mln zł oraz wzrostem wskaźników rentowności. Na koniec czerwca wskaźnik zadłużenia, długu netto do kapitału własnego spadł z poziomu 0,70 na koniec I kw. do 0,58. Spółka osiągnęła też wyższe niż w pierwszej połowie 2015 roku wskaźniki rentowności. Skonsolidowana marża operacyjna EBIT wyniosła 50,8 proc. (wzrost o 3,4 p.p. w skali roku), a rentowność netto wzrosła do 31,3 proc., przy 30,8 proc. w tym samym okresie 2015 roku.

– W drugim półroczu nie spodziewamy się wzrostu marży brutto, ale doskonalenie procesów windykacyjnych może doprowadzić do wzrostu marży netto i poprawy tego wyniku – ocenia Doroszewski. – Zakupy zawsze powodują wzrost przychodów. Gdybyśmy dokonali inwestycji w atrakcyjne portfele, tobyśmy mogli się spodziewać wzrostu – dodaje.

Spółka zapowiada też konsekwencje w realizowaniu strategii, nie wyklucza też wejścia w nowe segmenty działalności. Fast Finance ma wciąż nabywać atrakcyjne portfele wierzytelności, co w połączeniu z inwestycjami w rozwój organiczny powinno zapewnić mocną pozycję w branży.

– Prowadzone są różne rozmowy na temat pozyskiwania nowego finansowania dla spółki. Należy zauważyć, że mocno spadł wskaźnik zadłużenia do kapitałów własnych i możliwości tutaj są bardzo duże – ocenia prezes Fast Finance.

Pozytywny wpływ na rozwój firmy ma również dobra sytuacja na rynku wierzytelności. Badanie „Wielkość polskiego rynku wierzytelności” Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych wskazuje, że na koniec I kwartału 2016 roku firmy zarządzały łącznie 12,8 mln wierzytelnościami o łącznej wartości ponad 79 mld zł. W porównaniu do IV kw. 2015 roku oznacza to 6,3 proc. wzrostu wartości portfela (przy przeciętnym tempie 5,9 proc. na kwartał od 2013 roku). W ujęciu bezwzględnym wartość obsługiwanych wierzytelności wzrosła w stosunku do poprzedniego kwartału o ok. 4,7 mld zł.

– Branża windykacji rozwija się bardzo dynamicznie. Przejawia się to w różnych aspektach, przykładem może być konsolidacja rynku, doskonalone są procesy windykacyjne, zmienia się również percepcja całej branży – podkreśla Doroszewski.

Na korzyść zmieniło się również postrzeganie samej branży firm windykacyjnych.

– Branża przez ostatnich paręnaście lat, odkąd pracujemy na tym rynku, bardzo się zmieniła, i to bardzo pozytywnie. Postrzegana jest zdecydowanie dużo lepiej. Jesteśmy traktowani jako konieczny biznes na rynku – wskazuje prezes Fast Finance.

Dobry wpływ na sytuację na rynku wierzytelności mają też zmiany regulacyjne w sektorze bankowym. Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego i wprowadzenie podatku od aktywów skłaniają banki do większej sprzedaży portfeli wierzytelności wyspecjalizowanym firmom. Szacuje się, że do końca tego roku wartość sprzedanych portfeli kredytowych banków sięgnie 16 mld zł. Dobra koniunktura gospodarcza wpływa też na większe zainteresowanie kredytami konsumenckimi. Rośnie jednocześnie liczba dłużników. BIK InfoMonitor w raporcie InfoDług wskazuje, że na czas nie spłaca długu ponad 2,1 mln Polaków, a łączna kwota zaległości wynosi ponad 44,5 mld zł.

Jak podkreśla Daroszewski, istnieje jeszcze wiele czynników, które mogłyby mieć pozytywny wpływ na rynek.

– To przede wszystkim działanie wymiaru sprawiedliwości, skrócenie czasu oczekiwania na nadanie klauzuli wykonalności wyrokom czy oczekiwania na wydanie wyroków nakazu zapłaty – wymienia Jacek Daroszewski.

Czytaj także