Newsy

DM Navigator: notowane na rynku Catalyst obligacje deweloperów o wartości 1,35 mld zł w ciągu dwóch lat powinny zostać zastąpione nowym długiem

2016-07-12  |  07:00

Dobra passa deweloperów trwa także na rynku obligacji. Od 2012 roku na rynku Catalyst zadebiutowało dziewiętnaście podmiotów z branży deweloperskiej. Według Domu Maklerskiego Navigator nie należy się spodziewać całkowitej spłaty zobowiązań z tytuły wyemitowanych przez te podmioty obligacji. Bardziej prawdopodobne jest ich rolowanie, czyli zamiana na obligację nowej emisji.

– Spodziewamy się, że większość emisji obligacji deweloperów notowanych na rynku Catalyst zostanie zrolowana, czyli zastąpiona nowym długiem –prognozuje Mateusz Mucha, wiceprezes zarządu w spółce Navigator Debt Advisory. – Sytuacja na rynku nieruchomości cały czas jest dobra, więc spółki będą chciały kupować nowe grunty i dalej się rozwijać. W związku z tym rezygnacja z finansowania nie będzie w ich interesie.

Jak wynika z ostatniego raportu DM Navigator, branża deweloperska jest jedną z najlepiej reprezentowanych na rynku Catalyst. Od 2012 roku zadebiutowało na nim dziewiętnaście przedsiębiorstw z tego sektora. W grupie jedenastu deweloperów mieszkaniowych, których obligacje o łącznej wartości powyżej 40 mln zł notowane są na rynku, przychody z podstawowej działalności wzrosły w ubiegłym roku o 2,4 proc. W ciągu najbliższych osiemnastu miesięcy papiery o wartości 750 mln zł mają zostać wykupione. W 2018 roku będzie to ponad 600 mln zł.

– Deweloperzy chętnie finansują zakupy gruntów do swoich banków ziemi, posiłkując się środkami ze sprzedaży obligacji, bo prawie żaden bank nie udziela na to kredytów – tłumaczy Mateusz Mucha. – Dlatego zmienia się struktura zadłużenia takich przedsiębiorstw.

Zadłużenie z tytułu zarówno kredytów, jak i obligacji deweloperów netto sukcesywnie spada od 2012 roku i obecnie wynosi 2,6 mld zł, według raportu DM Navigator dzieje się tak za sprawą rosnącego salda gotówki, które jest utrzymywane po to, by spółki mogły szybko reagować na okazje inwestycyjne, kupując po korzystnej cenie grunty na kolejne inwestycje. Eksperci zaznaczają, że częściowo jest to również rezultat zdeponowania środków finansowych na rachunkach powierniczych.

– Deweloperzy coraz chętniej korzystają z obligacji, które są dla nich wygodniejsze, nie obwarowane tak przez banki, jak kredyt – wyjaśnia Mateusz Mucha. – Mają także możliwość wyemitowania nieco droższych, ale niezabezpieczonych nieruchomością papierów, z której chętnie korzystają.

Ostatnie dwa lata dla przedsiębiorstw deweloperskich były bardzo udane. Jak wynika z raportu DM Navigator, korzystne otoczenie rynkowe sprawiło, że w ubiegłym roku o 5,7 proc. wzrosła liczba lokali przekazanych do użytkowania. Poziom sprzedaży w pierwszym kwartale tego roku oraz zwiększenie liczby wydanych pozwoleń na budowę o jedną piątą (20 proc.) to sygnał, że w przyszłym roku wyniki finansowe deweloperów będą przynajmniej tak wysokie jak obecnie.

Czytaj także