Newsy

Comarch zwiększa inwestycje w inteligentne rozwiązania dla lotnisk i miast

2016-09-05  |  07:00
Mówi:Konrad Tarański
Funkcja:wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy
Firma:Comarch
 • MP4
 • Comarch pracuje na rozwojem nowych produktów typu smart airport i smart city. Informatyczna spółka musi się liczyć z wyższymi kosztami spowodowanymi wprowadzaniem nowych projektów, ale jak mówi wiceprezes Comarchu, Konrad Tarański prace te mają zapewnić producentowi wyższe przychody w przyszłości.

  – Wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Comarch w I półroczu 2016 roku były dobre lub nawet bardzo dobre – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Konrad Tarański, dyrektor finansowy grupy Comarch. – Jeśli popatrzymy chociażby na poziom marży brutto, nasz najważniejszy cel biznesowy został zrealizowany, czyli dzięki osiągnięciom w kilku obszarach biznesowych pokryliśmy wzrost kosztów naszej działalności, który wynika ze wzrostu liczby osób zatrudnionych w 2015 roku i słabość sektora publicznego, która niewątpliwie ma miejsce w tym roku.

  W I półroczu 2016 r. grupa Comarch miała 516,43 mln zł przychodów wobec 505,44 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny spadł do 35,21 mln zł z 44,34 mln zł przed rokiem, zysk netto natomiast (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) skurczył się do 12,76 mln zł z 35,78 mln zł. Marża na sprzedaży wzrosła jednak do 29,1 proc. z 28,7 proc. rok wcześniej.

  – Co do zasady te wyniki były dobre, były one obciążone też różnymi zjawiskami bardziej jednorazowymi, co spowodowało, że te wyniki, które raportowaliśmy na giełdzie, były nieco poniżej 2015 roku, zwłaszcza w obszarze netto, ale podstawowy biznes bardzo dobrze przebiegał, z tego jesteśmy zadowoleni – zapewnia Tarański.

  W I półroczu nastąpił wyraźny spadek sprzedaży do sektora publicznego, co wynika z zakończenia unijnej perspektywy 2007–2013 i opóźnienia pieniędzy z perspektywy 2014–2020. W omawianym okresie stanowiły one 7 proc. przychodów (przed rokiem 11,4 proc.). Dało to kwotę 36,32 mln zł. Jeszcze mocniej spadły przychody w segmencie medycznym – o 58,4 proc. do 7,28 mln zł.

  – Comarch cały czas inwestuje bardzo dużo pieniędzy w rozwój nowych produktów informatycznych w różnych obszarach, od kilku lat intensywnie rozwijamy obszar informatyki dla medycyny, to są projekty w zakresie np. telekardiologii, teleradiologii, czy różnych innych rozwiązań, nad którymi obecnie pracujemy – mówi dyrektor finansowy Grupy Comarch.

  Koszty związane z wytwarzaniem nowych rozwiązań informatycznych, m.in. z zakresu smart city, smart airport, systemów e-health, urządzeń telemedycznych, rozwiązań z zakresu internetu rzeczy, będą miały w kolejnych okresach istotny wpływ na zwiększone koszty działalności Grupy Comarch – uprzedza spółka w raporcie. Zapewnia też jednak, że przyczynią się one w przyszłości do zwiększenia przychodów osiąganych w nowych segmentach działalności. 

  – Nie tylko medycyna, mamy też dużo nowych rozwiązań w innych obszarach, czy np. w obszarze systemów lojalnościowych rozwijamy ciekawe produkty typu smart airport we współpracy z naszą spółką stowarzyszoną Thanks Again ze Stanów Zjednoczonych, czy smart city – takie nowoczesne systemy łączące system lojalnościowy, systemy do marketingu precyzyjnego, geolokalizacje, różne inne takie trendy, które obecnie w informatyce obowiązują – mówi Konrad Tarański. – Planujemy te produkty aktywnie wprowadzać na rynek już w kolejnych okresach, jeszcze w tym roku i w kolejnych latach. To są ciekawe obszary, myślę, że to będzie też dobre źródło przychodów w przyszłości dla naszej firmy.

  Czytaj także