Newsy

Apator zapowiada wyższy zysk i jeszcze lepsze wyniki w przyszłym roku. Mimo że przychody rosną wolniej niż zapowiadano

2014-12-01  |  09:20

Apator nie osiągnie w tym roku tak wysokich przychodów ze sprzedaży, jak zapowiadał. Spółka liczy jednak na wyższy od planowanego zysk i poprawę wyników w przyszłym roku.

– Nie zrealizujemy prognozowanych przychodów ze sprzedaży, które były określone w przedziale 730-760 mln zł  mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Andrzej Szostak, prezes zarządu i dyrektor generalny Apatora. – Będziemy gdzieś poniżej dolnej granicy przedziału prognozy. Natomiast jeżeli chodzi o wynik finansowy, to tu z kolei sytuacja jest odwrotna, bo mamy dużą szansę, żeby zrealizować maksymalny, górny przedział prognozy bądź osiągnąć nawet trochę lepszy wynik.

W trakcie trzech kwartałów obecnego roku przychody producenta liczników przekroczyły 517 mln zł i były o niemal 14 mln wyższe niż rok wcześniej. W tym roku zysk netto spółki przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł z 51,5 mln do 60,6 mln zł.

– Realizujemy wyniki zgodnie z planem – ocenia prezes spółki. Przychody ze sprzedaży urosły nam w tempie 8 proc. okres do okresu. Natomiast obserwujemy poprawę rentowności naszej działalności i poprawę wyniku w stosunku do planu, który zakładaliśmy na poziomie wyniku netto. Jeżeli chodzi o realizację planu, to dużo lepiej poradziliśmy sobie z osiągnięciem wyniku niż przychodu ze sprzedaży, ale ogólnie jesteśmy zgodni z planem.

Nadzieja na dalszą poprawę wyników związana jest z firmą Elkomtech, którą Apator kupił w kwietniu za 98,4 mln zł. Elkomtech jest dostawcą systemów teleinformatycznych i urządzeń do zdalnego sterowania siecią elektroenergetyczną. Działalność obu spółek się uzupełnia, dlatego Apator oczekuje, że razem będą mogli oferować klientom bardziej wszechstronną, inteligentną aparaturę.

Jeżeli chodzi o linię opomiarowania energii elektrycznej, to perspektywy na przyszły rok są dobre, bo w tej podstawowej działalności, która dotyczy sprzedaży elektronicznych liczników komunalnych, mamy właściwie pełny portfel zamówień, kontraktów, które będziemy realizować w przyszłym roku deklaruje prezes Andrzej Szostak.

Przejęcie powinno mieć także korzystny wpływ na tegoroczne wyniki Apatora. Elkomtech jest bowiem spółką, która dużą część przychodów realizuje w ostatnim kwartale, dlatego dopiero po zamknięciu grudnia będzie można ocenić, na ile te nadzieje się ziściły.

Na razie, przynajmniej na podstawie zapewnień zarządu Elkomtechu i tego, co sami widzimy w portfelu kontraktowym, wynika, że ten plan powinien być zrealizowany podkreśla prezes zarządu i dyrektor generalny Apatora. – Wpływ będzie o tyle istotny, że Elkomtech jest spółką o wyższych poziomach rentowności, czyli de facto wspiera naszą strategię w zakresie planowania i realizowania marż oraz ich poprawy również w sprawozdaniu skonsolidowanym.

W przyszłym roku akcjonariusze Apatora mogą oczekiwać wyników co najmniej nie gorszych niż w obecnym. Wiele zależy tu od skutecznego połączenia działalności lidera z przejętą spółką.

Od Elkomtechu oczekujemy przynajmniej powtórzenia wyników osiągniętych w tym roku ujawnia prezes Szostak. – Liczymy także na pojawienie się pierwszych synergii pomiędzy naszym dotychczasowym biznesem a biznesem przejętej firmy.

Czytaj także