Newsy

Ambra przewiduje wzrost zysków w kolejnych kwartałach. Odpadną koszty promocji Cydru Lubelskiego

2014-11-20  |  09:00

Zyski Ambry w kolejnych kwartałach, zwłaszcza w obecnym – ze względu na premierę Beaujolais Nouveau i sylwestra – mają rosnąć. Zmniejszą się bowiem nakłady inwestycyjne na promocję Cydru Lubelskiego, które obniżyły wynik grupy w kwartale zakończonym 30 września. Mimo wzrostu sprzedaży i przychodów zysk netto dystrybutora alkoholi spadł o 28,1 proc.

Wydatki mają bowiem przynieść zyski i wzmocnienie pozycji firmy na rynku alkoholi.

Realizujemy tegoroczny budżet zgodnie z jego założeniami – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Robert Ogór, prezes Grupy Ambra SA. Naszym celem jest zwiększanie przychodów i poprawa zysków. Obniżamy zadłużenie, a więc poprawiamy przepływy, było to już widoczne w wynikach za pierwszy kwartał, spadły zapasy, spadł poziom zadłużenia i kosztów finansowych. Co oznacza, że efektywność finansowa naszej operacji cały czas się poprawia, nie widzimy zatem żadnych zagrożeń dla dobrego poziomu zysków w bieżącym roku obrotowym.

W przypadającym na lipiec, sierpień i wrzesień I kwartale roku obrotowego 2014/2015 grupa ograniczyła zapasy, co pomogło obniżyć zadłużenie spółki o 8,7 mln zł, czyli o 9,1 proc. Jednocześnie Ambra sprzedała o 17,8 proc. więcej butelek alkoholu niż rok wcześniej – ponad 13,8 mln sztuk.

Ten dobry wynik rynkowy był zbudowany przede wszystkim dzięki świetnej dynamice sprzedaży Cydru Lubelskiego – ocenia Robert Ogór. Budowanie tego rynku poprzez inwestycje w marketing, sprzedaż i dystrybucję kosztowało nas oczywiście nieco po stronie wsparcia kosztów sprzedaży, czyli kosztów marketingu i reklamy. Stąd wyższa, dzięki większej sprzedaży, marża brutto została wykorzystana na inwestycje w markę i zysk brutto ze sprzedaży był właściwie identyczny jak w kwartale roku ubiegłego.

W rezultacie przychody ze sprzedaży Grupy Ambra przekroczyły w tym czasie 86,7 mln zł co oznacza wzrost o 6,1 proc. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej spadł jednak o 28,1 proc., do 2,4 mln zł.

Jednocześnie staramy się rozszerzać poprzez działania marketingowe i zwiększanie organizacji sprzedaży bazę do ekspansji cydru, z której będziemy czerpać zyski w kolejnych latach – zaznacza prezes Grupy Ambra.  Z tego powodu koszty operacyjne w tym kwartale również są wyższe, szczególnie koszty wynagrodzeń i koszty działów sprzedaży.

Dzięki tym działaniom sprzedaż cydru w Polsce szybko rośnie, a Cydr Lubelski zdobył połowę tego rynku. Wzrost wydatków na marketing i dystrybucję o 2,4 mln zł przyniósł w I kwartale roku obrotowego wzrost sprzedaży o 5 mln zł.

 Wydatki reklamowe i wydatki na wsparcie rozwoju Cydru Lubelskiego skumulowały się trochę w pierwszy kwartale – podkreśla prezes Robert Ogór. Tego oczekiwaliśmy, gdyż ten pierwszy kwartał to było lato, czyli okres gorącego sezonu. W następnych okresach oczekujemy poprawy wyników. Wpływ inwestycji na wynik finansowy będzie oczywiście mniejszy, a zyski będą się poprawiać.

Za poprzedni rok obrotowy Ambra wypłaciła dywidendę w wysokości 45 groszy na akcję. Przy kursie nieco powyżej 9 złotych dało to stopę zwrotu na poziomie 5 proc. W tym roku obrotowym dywidenda powinna być na podobnym poziomie.

Wygląda na to, że na pewno to będzie 4 proc. plus i sądzę, że jest to ciekawa alternatywa i dobra inwestycja, również dla inwestorów inwestujących konserwatywnie – deklaruje prezes Grupy Ambra.

Czytaj także