Newsy

Alta zapowiada powrót do wypłacania dywidendy. Chce zakończyć wszystkie inwestycje poza osiedlem Siewierz Jeziorna

2014-12-16  |  09:00

Alta SA planuje w ciągu najbliższych kilku lat wznowić politykę dywidendy. Spółka optymalizuje obecnie portfel inwestycji i zamierza stopniowo sprzedawać nieruchomości komercyjne, by w pełni skoncentrować się na inwestycji w Zrównoważonej Dzielnicy Siewierz Jeziorna, która ma według niej największy potencjał zysku.

– To jest inwestycja, która w ciągu najbliższych dwóch czy trzech lat stanie się źródłem dużych zysków mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Robert Jacek Moritz, prezes zarządu Alta SA. – To dlatego – w związku z tym, że nie zakładamy nowych inwestycji  zyski i cały pozytywny przepływ pieniędzy, który będzie tam generowany, przeznaczymy na dywidendy. Celem Alty jest stanie się spółka dywidendową.

Siewierz Jeziorna to nowa dzielnica miasta Siewierz, położona na obrzeżach aglomeracji katowickiej. W inwestycji wdrażane są na szeroką skalę zasady zrównoważonego rozwoju. Inwestor zapowiada, że dzielnica zaspokoi większość potrzeb mieszkańców i deklaruje stworzenie przestrzeni wspólnych, wielofunkcyjnej zabudowy oraz rozwiązań przyjaznych dla wszystkich uczestników ruchu: pieszych, rowerzystów i samochodów.  

Do działań Chmielowskie Sp. z o.o., jednej ze spółek inwestycji Alta, należy projektowanie i niwelacja terenu, ułożenie sieci, wykonanie dróg i chodników, wydzielenie działek, doprowadzenie mediów. Tak przygotowane nieruchomości sprzedawane są deweloperom, którzy mogą zbudować budynki mieszkaniowe, także z funkcjami handlowymi, a docelowo również budynki biurowe i przemysłowe zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, kodem architektonicznym i koncepcją urbanistyczną.

– Potencjał dla tego typu projektów jest olbrzymi podkreśla prezes zarządu Alta. – Uczestniczę w rozmaitych konferencjach w Polsce i poza granicami i o tym opowiadam. Gorąco namawiam wszystkich deweloperów do tego, żeby tego typu inwestycje prowadzili. Jest to bardzo trudne, ale to nie znaczy, że nie jest możliwe, natomiast jest bardzo dochodowe. Im trudniejsze, tym bardziej dochodowe, czyli jest potencjał.

W połowie roku w Siewierzu Jeziornej zaprezentowane zostały modelowe domy i plany budowy na najbliższe trzy lata uruchomiona została także sprzedaż mieszkań i domów jednorodzinnych. Rozwój projektu Siewierz Jeziorna to obecnie – jak deklaruje spółka – jej najważniejsza inwestycja.

– Podpisaliśmy list intencyjny z Murapolem, ogólnopolskim deweloperem z Bielska-Białej, i myślę, że na początku przyszłego roku dojdzie do podpisania umowy sprzedaży pierwszej działki przewiduje Robert Jacek Moritz. – Rozmawiamy też z dwoma innymi deweloperami, dlatego sądzę, że w przyszłym roku zobaczymy wiele transakcji sprzedaży działek na terenie Siewierza Jeziornej, a to jest nasz główny cel inwestycyjny.

Wartość nieruchomości i projektów w realizacji, w których Alta jest inwestorem, wyniosła po trzech kwartałach 2014 roku 244,5 mln zł. Aktywa spółki wynoszą 172 mln zł, w tym wartość posiadanych akcji i udziałów spółek inwestycji to 158 mln zł. Pomimo dobrych wartości bilansowych spółka wykazała stratę za trzy kwartały 2014 r. w wysokości 9 mln zł, której źródło leży w przeszacowaniach. Największy wpływ na taki wynik miało przeszacowanie w dół nieruchomości w Katowicach, byłych archiwów TP SA, w przypadku której spółka zdecydowała o rozbiórce magazynu i sprzedaży pod nim działki. Obecnie wykonywane są roczne wyceny nieruchomości i największy wpływ na roczny wynik będzie miała wycena Siewierza Jeziornej, która w 2013 roku była wyceniona na 108 mln złotych.

– Nasze plany w Alta SA raczej nie przewidują rozpoczęcia drugiej tego typu inwestycji w trakcie działania tej. Jeżeli do tego dojdzie, to być może powołamy nową spółkę i zrobimy nowe przedsięwzięcie z nową emisją na giełdzie. Także plany co do Alty, plany akcjonariuszy, zresztą potwierdzone na poprzednim walnym zgromadzeniu, są takie, że będzie to spółka tej właśnie inwestycji, chcemy wyjść docelowo ze wszystkich innych inwestycji i skoncentrować się na tej.

Czytaj także