News powiązane z prognozy wyników spółek drugie półrocze

2014-09-08 | 10:00
Fundusze inwestycyjne
S. Buczek (Quercus TFI): Dobre wyniki w drugiej połowie roku pokażą te same spółki, co w pierwszej. Wyjątkami mogą być Kruk, PKN Orlen i Lotos News powiązane z prognozy wyników spółek drugie półrocze

S. Buczek (Quercus TFI): Dobre wyniki w drugiej połowie roku pokażą te same spółki, co w pierwszej. Wyjątkami mogą być Kruk, PKN Orlen i Lotos

Coraz większe obawy o postępujące spowolnienie w polskiej i europejskiej gospodarce mogą przełożyć się na większą zmienność na GPW w drugiej połowie roku. Większość spółek, które pokazały wyróżniająco dobre wyniki za pierwsze 6 miesięcy, ponownie znajdzie się w tym gronie – przewiduje prezes Quercus TFI. Wyjątkiem mogą być spółki paliwowe.
więcej