News powiązane z prognozy spółek GPW

2014-09-08 | 10:00
Fundusze inwestycyjne
S. Buczek (Quercus TFI): Dobre wyniki w drugiej połowie roku pokażą te same spółki, co w pierwszej. Wyjątkami mogą być Kruk, PKN Orlen i Lotos News powiązane z prognozy spółek GPW

S. Buczek (Quercus TFI): Dobre wyniki w drugiej połowie roku pokażą te same spółki, co w pierwszej. Wyjątkami mogą być Kruk, PKN Orlen i Lotos

Coraz większe obawy o postępujące spowolnienie w polskiej i europejskiej gospodarce mogą przełożyć się na większą zmienność na GPW w drugiej połowie roku. Większość spółek, które pokazały wyróżniająco dobre wyniki za pierwsze 6 miesięcy, ponownie znajdzie się w tym gronie – przewiduje prezes Quercus TFI. Wyjątkiem mogą być spółki paliwowe.
więcej
2014-08-14 | 07:30
Giełda
M. Lizon (Asseco BS): Spółka jest obecnie niedowartościowana. Drugie półrocze 2014 r. będzie równie dobre jak pierwsze

M. Lizon (Asseco BS): Spółka jest obecnie niedowartościowana. Drugie półrocze 2014 r. będzie równie dobre jak pierwsze

Asseco Business Solutions spodziewa się w drugiej połowie 2014 r. utrzymania kilkunastoprocentowej poprawy zysku. Informatyczna spółka ma o 5 proc. wyższy portfel zamówień niż rok wcześniej i planuje wypłacić akcjonariuszom cały zysk netto za 2014 r. Mimo to kurs akcji od początku roku jest w trendzie spadkowym.
więcej