News powiązane z instrumenty finansowe

2016-06-16 | 06:45
Bankowość
Termin wprowadzenia dyrektywy MiFID przesunięty. Instytucje finansowe nie są gotowe technologicznie na nowe unijne przepisy News powiązane z instrumenty finansowe

Termin wprowadzenia dyrektywy MiFID przesunięty. Instytucje finansowe nie są gotowe technologicznie na nowe unijne przepisy

Termin wdrożenia kluczowej dyrektywy MiFID II został przełożony na styczeń 2018 roku. Nowe przepisy dotyczące rynku finansowego, które mają zwiększyć przejrzystość i bezpieczeństwo klientów, wymagają nierzadko przebudowy systemów informatycznych. Polskie instytucje finansowe nie są na to jeszcze odpowiednio przygotowane.
więcej
2016-06-06 | 06:50
Bankowość
Zmiany na rynku kredytów hipotecznych. Kredytobiorcy mogą liczyć na stałą wysokość rat przez wiele lat

Zmiany na rynku kredytów hipotecznych. Kredytobiorcy mogą liczyć na stałą wysokość rat przez wiele lat

Zmiana sposobu refinansowania kredytów hipotecznych może zrewolucjonizować rynek. Dzięki emisji listów zastawnych banki zyskają długoterminowe środki oprocentowane według stałej stawki, które będą przeznaczać na kredyty hipoteczne. Co spowoduje, że będą mogły oferować kredyty także o stałym oprocentowaniu. To oznacza, że klienci będą mieli gwarancję stałych rat przez wiele lat. Ponadto, depozyty krótkoterminowe, z których dziś banki finansują kredyty hipoteczne, zostaną przeznaczone na finansowanie przedsiębiorstw, co powinno pobudzić wzrost gospodarczy.
więcej
2016-01-18 | 06:50
Giełda
Wynagradzanie pracowników w formie opcji na akcje czy obligacji coraz popularniejsze w Polsce. W Stanach Zjednoczonych to już standard

Wynagradzanie pracowników w formie opcji na akcje czy obligacji coraz popularniejsze w Polsce. W Stanach Zjednoczonych to już standard

Giełda powinna być miejscem długoterminowych inwestycji oraz umożliwiać wypłatę wynagrodzenia w różnych formułach kapitałowych – uważa Jacek Męcina, doradca Konfederacji Lewiatan i członek Rady Dialogu Społecznego. Taki standard już od dawna obowiązuje m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie duża część wynagrodzeń trafia do pracowników w formie opcji na akcje czy obligacji. Taki sposób wynagradzania zaczyna pojawiać się także w Polsce.
więcej
2015-09-14 | 07:50
Inwestycje
Emitenci instrumentów finansowych muszą się przygotować do uzyskania pełnej skuteczności przez Rozporządzenie MAR i Dyrektywę MAD

Emitenci instrumentów finansowych muszą się przygotować do uzyskania pełnej skuteczności przez Rozporządzenie MAR i Dyrektywę MAD

Rynek kapitałowy czekają duże zmiany. Rozporządzenie MAR i dyrektywa MAD dla emitentów instrumentów finansowych oznaczają rewolucję w raportowaniu. Wyłącznie na nich będzie bowiem spoczywał obowiązek identyfikacji zdarzeń o potencjale cenotwórczym i podjęcie decyzji o przekazaniu informacji o tych zdarzeniach do publicznej wiadomości. Co więcej, obowiązki informacyjne będą spoczywać również na tych emitentach, których akcje zostały wprowadzone wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu, czyli na NewConnect. Rozporządzenie MAR znosi też dualizm w zakresie bieżących obowiązków informacyjnych.
więcej
2015-07-31 | 08:00
Giełda
Everest Investments umożliwi klientom współpracę z globalnymi zarządzającymi. Obecnie doradzałoby inwestowanie w akcje, ale zajęcie także krótkich pozycji

Everest Investments umożliwi klientom współpracę z globalnymi zarządzającymi. Obecnie doradzałoby inwestowanie w akcje, ale zajęcie także krótkich pozycji

Budująca międzynarodową grupę zarządzającą aktywami spółka holdingowa Everest Investments zamierza umożliwić swoim klientom współpracę z międzynarodowymi specjalistami od inwestowania. Podstawową strategią spółki będzie long/short, a więc inwestycje wykorzystujące zarówno wzrost, jak i spadek ceny instrumentów bazowych (tzw. krótką sprzedaż).
więcej
2015-03-12 | 06:35
Giełda
Polski rynek kapitałowy mógłby być wart 50 miliardów złotych. Aktywność na rynkach finansowych ożywiłaby całą gospodarkę

Polski rynek kapitałowy mógłby być wart 50 miliardów złotych. Aktywność na rynkach finansowych ożywiłaby całą gospodarkę

Nawet 50 miliardów złotych mogliby inwestować Polacy na rynkach finansowych, gdyby ich aktywność była tej miary, co w krajach rozwiniętych. Jak podkreśla londyński inwestor Max Idzik, większe zaangażowanie w inwestycje na Foreksie czy na giełdzie rozruszałoby cała gospodarkę.
więcej
2015-02-10 | 06:50
Finanse
Obecne motory rozwoju rynku finansowego wyczerpują się. Szansą dla GPW obniżenie kosztów, integracja giełd towarowych i akwizycje

Obecne motory rozwoju rynku finansowego wyczerpują się. Szansą dla GPW obniżenie kosztów, integracja giełd towarowych i akwizycje

Rynek finansowy znajduje się w momencie przełomowym – wpływ prywatyzacji, OFE czy Unii Europejskiej wygasa, dlatego decydenci powinni szukać nowych rozwiązań. Giełda potrzebuje jednak nie tylko aktywnej roli funduszy emerytalnych, lecz także rozwoju nowych instrumentów finansowych oraz otwarcia się na zagranicznych inwestorów.
więcej
2014-11-21 | 08:00
Akcje
Kontrakty CFD pozwalają zarobić na spadkach cen akcji, ale można na nich także dużo stracić

Kontrakty CFD pozwalają zarobić na spadkach cen akcji, ale można na nich także dużo stracić

Kontrakty na różnice kursowe, czyli tzw. CFD, to jeden ze sposobów, by zarobić nie tylko na wzrostach, lecz także na spadkach cen akcji. Na kontraktach tych oczywiście można także stracić, bo jak przy każdej inwestycji na kontraktach CFD zarabiają ci, którzy trafnie przewidzą przyszłe ceny.
więcej
2014-06-27 | 06:10
Finanse
Popularność bitcoinów będzie rosła. Część waluty może być jednak kupowana za pieniądze z nielegalnych źródeł

Popularność bitcoinów będzie rosła. Część waluty może być jednak kupowana za pieniądze z nielegalnych źródeł

Dopóki któryś kraj nie zacznie akceptować bitcoina jako waluty, nie ma co liczyć na to, że stanie się on popularny na masową skalę. Mimo to liczba osób korzystających z elektronicznej waluty będzie rosła. Anonimowość dysponentów bitcoinów rodzi jednak ryzyko. Kupując bitmonety, nie wiemy, czy nie zostały one kupione za pieniądze mogące pochodzić z nielegalnego źródła. Na świecie podejmowane są jednak inicjatywy, które mają ograniczyć anonimowość użytkowników. To również istotne z podatkowego punktu widzenia.
więcej