News powiązane z eksport do Rosji

2015-05-29 | 06:25
Przemysł spożywczy
Kłopoty finansowe branży mięsnej. Maleje rentowność firm News powiązane z eksport do Rosji

Kłopoty finansowe branży mięsnej. Maleje rentowność firm

Embargo ze strony Rosji oraz ograniczenia w eksporcie do krajów azjatyckich są coraz bardziej odczuwane przez producentów mięsa. O blisko 20 proc. wzrósł odsetek przedsiębiorstw, których wyniki pogorszyły się w stosunku do 2013 roku. Ponad połowa firm źle ocenia swoją sytuację finansową. W dodatku deflacja powoduje, że szybko spada rentowność. Obecnie jest na poziomie 1-2 proc., czyli cztery razy niższym niż kilka lat temu.
więcej
2015-05-27 | 06:15
Handel
Konkurencja na polskim rynku motoryzacyjnym wzrosła, a marże spadły. Głównie z powodu kryzysu na Wschodzie

Konkurencja na polskim rynku motoryzacyjnym wzrosła, a marże spadły. Głównie z powodu kryzysu na Wschodzie

Mniejsze obroty w handlu z Rosją i Ukrainą spowodowały, że wiele krajowych przedsiębiorstw z branży automotive musi szukać na rynku wewnętrznym odbiorców na produkty i usługi, które miały być sprzedane na Wschodzie. Towarów jest więcej, więc marże spadają. Dobrym sposobem na utrzymanie klientów i zyskowności może być rozbudowa oferty o nowe produkty, usługi i funkcjonalności.
więcej
2015-05-15 | 06:35
Przemysł
Polskie maszyny i urządzenia górnicze coraz częściej trafiają na eksport. Zainteresowane Chiny, Rosja i Argentyna

Polskie maszyny i urządzenia górnicze coraz częściej trafiają na eksport. Zainteresowane Chiny, Rosja i Argentyna

Cięcia w inwestycjach krajowych kopalni sprawiają, że producenci urządzeń i maszyn górniczych poszukują nowych rynków zbytu za granicą. Dla Kopeksu obiecująca jest współpraca z Chinami. Także Rosja i Argentyna chcą kupować polskie kombajny i kompleksy do eksploatacji podziemnych pokładów. Alternatywą jest także inwestycja w nowe branże, m.in. energetykę i kolej.
więcej
2015-04-08 | 06:40
Przemysł
Problemy polskiego górnictwa zmuszają firmy z branży do zwiększania aktywności za granicą. Chiny, Rosja i Argentyna mają duży potencjał

Problemy polskiego górnictwa zmuszają firmy z branży do zwiększania aktywności za granicą. Chiny, Rosja i Argentyna mają duży potencjał

W ciągu ostatnich 25 lat górnictwo jako gałąź gospodarki w Polsce straciło na znaczeniu, a ostatnie problemy branży powodują, że firmy, np. producenci sprzętu górniczego, zwiększają swoją aktywność na rynkach zagranicznych. Dla Kopeksu najbardziej perspektywiczne pozostają Chiny i Argentyna, gdzie spółka systematycznie umacnia swoją pozycję. Pierwsze miesiące roku przyniosły również ożywienie w górnictwie rosyjskim.
więcej
2015-03-18 | 06:00
Handel
Firmy przemysłu mięsnego chcą odzyskać rynki bliskowschodnie, z których musiały wycofać się po wprowadzeniu zakazu uboju rytualnego

Firmy przemysłu mięsnego chcą odzyskać rynki bliskowschodnie, z których musiały wycofać się po wprowadzeniu zakazu uboju rytualnego

Krajowi producenci i firmy przetwórcze przemysłu mięsnego chcą wrócić na rynki bliskowschodnie, na których sprzedaż została wstrzymana w wyniku wprowadzenia przez Polskę zakazu uboju rytualnego. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego stawia przede wszystkim na eksport produktów drobiowych oraz wołowiny. Odzyskaniu pozycji sprzyjać ma także standaryzacja jakości oraz planowane akcje promocyjne.
więcej
2015-02-16 | 06:25
Handel
Poprawiają się perspektywy sprzedaży mięsa drobiowego. Producentów czeka walka o rynki pozaunijne

Poprawiają się perspektywy sprzedaży mięsa drobiowego. Producentów czeka walka o rynki pozaunijne

Ograniczenia w handlu z Rosją nie wpływają znacząco na produkcję i sprzedaż mięsa drobiowego, bo dla polskich hodowców i producentów głównymi rynkami zbytu są kraje unijne. W tym roku pojawią się szanse na zdobycie nowych rynków, głównie Bliskiego i Dalekiego Wschodu.
więcej
2015-02-10 | 09:00
Przemysł spożywczy
Bisnode: Polskie firmy coraz dokładniej sprawdzają partnerów biznesowych. W tym roku kłopoty z utrzymaniem płynności może mieć branża spożywcza

Bisnode: Polskie firmy coraz dokładniej sprawdzają partnerów biznesowych. W tym roku kłopoty z utrzymaniem płynności może mieć branża spożywcza

Przed rozpoczęciem współpracy i w jej trakcie właściciele polskich firm coraz częściej i dokładniej sprawdzają partnerów biznesowych. Najwięcej pytań o podmioty z zagranicy dotyczy państw, z którymi Polska prowadzi intensywny handel, czyli Niemiec i Wielkiej Brytanii. Ale rośnie też udział krajów z południa Europy, przede wszystkim Włoch oraz Grecji.
więcej
2014-12-05 | 06:20
Przemysł
Rośnie eksport produktów branży chemicznej. Pomagają nowe inwestycje producentów, szkodzi niepewna sytuacja na Wschodzie

Rośnie eksport produktów branży chemicznej. Pomagają nowe inwestycje producentów, szkodzi niepewna sytuacja na Wschodzie

Nowe inwestycje przedsiębiorstw z branży chemicznej pomagają im wzmacniać pozycję eksportową. Najważniejsze rynki zbytu to Niemcy i kraje regionu Europy Centralnej. Producenci z obawą obserwują natomiast rozwój sytuacji na Wschodzie, ponieważ Rosja była dla nich dotąd drugim rynkiem eksportowym.
więcej
2014-12-04 | 06:30
Handel
Amica chce w przyszłym roku urosnąć o kilkanaście procent. Liczy na rynek brytyjski, a Wschód wciąż jest niewiadomą

Amica chce w przyszłym roku urosnąć o kilkanaście procent. Liczy na rynek brytyjski, a Wschód wciąż jest niewiadomą

Amica Wronki zakłada w 2015 roku wzrost sprzedaży na poziomie kilkunastu procent. To mniej niż w tym roku, gdy producentom pomogło zniknięcie z rynku jednego z konkurentów. Za granicą problemem jest Rosja, gdzie spółka ma problemy z rentownością na skutek dramatycznego spadku kursu rubla. Nadzieje na wzrost sprzedaży budzi za to rynek brytyjski.
więcej
2014-12-03 | 05:55
Handel
Polscy sadownicy nawiązują kontakty w Emiratach Arabskich i Chinach. Chcą sprzedać za granicą ponad 500 tys. ton jabłek

Polscy sadownicy nawiązują kontakty w Emiratach Arabskich i Chinach. Chcą sprzedać za granicą ponad 500 tys. ton jabłek

W wyniku embarga na dostawy owoców z Unii Europejskiej do Rosji na rynku jest 500-600 tys. jabłek do zagospodarowania. Sadownicy i dystrybutorzy wiążą duże nadzieje z rynkami w Emiratach Arabskich oraz Chinach. Dlatego już teraz, oczekując na porozumienie handlowe z Państwem Środka, starają się pozyskiwać partnerów handlowych.
więcej
2014-11-26 | 06:00
Konsument
Coface: Wzrost gospodarczy w Polsce jest bardziej stabilny niż w innych państwach regionu. Głównie dzięki uniezależnieniu od eksportu

Coface: Wzrost gospodarczy w Polsce jest bardziej stabilny niż w innych państwach regionu. Głównie dzięki uniezależnieniu od eksportu

Gospodarki Polski i Rumunii jako jedyne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej nie są w większości uzależnione od eksportu. Dzięki dużym rynkom wewnętrznym wzrost gospodarczy w dużej części opiera się na konsumpcji i przez to jest bardziej zrównoważony. W Polsce ożywieniu popytu sprzyjać będzie coraz lepsza sytuacja na rynku pracy i rosnące wynagrodzenia.
więcej
2014-08-22 | 07:00
Rynki zagraniczne
Ł. Bugaj (DM BOŚ): Widać już negatywne skutki rosyjskiego embarga. Gorsze nastroje konsumentów i firm hamują wzrost PKB

Ł. Bugaj (DM BOŚ): Widać już negatywne skutki rosyjskiego embarga. Gorsze nastroje konsumentów i firm hamują wzrost PKB

Rosyjskie embargo dotyczy niewielkiej części europejskiej gospodarki oraz jej eksportu. Znacznie więcej do stracenia ma Rosja, która jest ponad 6 razy mniejszą gospodarką niż UE. Sankcje odwetowe Kremla działają jednak dwutorowo, dlatego silniejszy może być ich efekt pośredni, czyli spadek nastrojów wśród konsumentów i firm w Polsce czy Niemczech.
więcej
2014-08-18 | 06:40
Bankowość
J. Wancer (BGŻ): Druga połowa 2014 r. będzie znacznie trudniejsza dla banków

J. Wancer (BGŻ): Druga połowa 2014 r. będzie znacznie trudniejsza dla banków

Polska gospodarka jest w gronie tych, które najbardziej ucierpią na rosyjskim embargu na dostawy żywności z UE. Producenci owoców czy mięsa już ponoszą straty, dlatego rynek obawia się, że przestaną spłacać kredyty. Bank BGŻ, który specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa i sektora spożywczego, nie spodziewa się silnego spadku wyników, druga połowa roku będzie jednak trudniejsza niż pierwsza.
więcej
2014-08-08 | 10:00
Bankowość
BZ WBK: Sprzedaż kredytów inwestycyjnych dla firm w II połowie roku będzie szybko rosła

BZ WBK: Sprzedaż kredytów inwestycyjnych dla firm w II połowie roku będzie szybko rosła

BZ WBK spodziewa się 2 mld zł zysku netto w tym roku. W pierwszym półroczu bank zarobił blisko 950 mln zł – o 20 proc. więcej niż rok wcześniej. Zdaniem prezesa BZ WBK pozytywnie wyróżniającym się segmentem będą kredyty korporacyjne oraz kredyty dla małych i średnich firm. Mateusz Morawiecki twierdzi, że szybkie tempo wzrostu sprzedaży kredytów korporacyjnych będzie się utrzymywało w drugiej połowie roku.
więcej
2014-08-05 | 06:40
Handel
Co najmniej 10 mld zł straci polska gospodarka na konflikcie między Rosją a Ukrainą

Co najmniej 10 mld zł straci polska gospodarka na konflikcie między Rosją a Ukrainą

Sankcje UE oraz embargo ze strony Rosji wyhamują wzrost gospodarczy w Polsce o 0,6 pkt proc. PKB – twierdzą analitycy Ministerstwa Gospodarki. W pierwszym kwartale polscy eksporterzy potrafili odrobić straty na rynkach wschodnich, zwiększając wywóz do państw UE. W drugiej połowie roku sankcje będą jednak hamować wzrost w samej UE, a Polska musi liczyć się z tym, że Rosja wypowie jej wojnę handlową.
więcej