News powiązane z Polwax

2015-06-01 | 09:00
Giełda
Polwax chce zwiększyć sprzedaż parafin dla odbiorców przemysłowych, inwestować w badania i rozwój oraz podnieść udział eksportu w przychodach News powiązane z Polwax

Polwax chce zwiększyć sprzedaż parafin dla odbiorców przemysłowych, inwestować w badania i rozwój oraz podnieść udział eksportu w przychodach

Polwax, czołowy producent parafiny w Europie, planuje zwiększenie do 50 proc. udziału sprzedaży dla odbiorców przemysłowych w przychodach oraz inwestycje w badania i rozwój (B+R) i zwiększenie eksportu. Kluczowe są jednak inwestycje, w tym planowana instalacja odolejania rozpuszczalnikowego, której łączny koszt został oszacowany na około 60-80 mln zł. Budowa, finansowana raczej długiem niż emisją, ma rozpocząć się już w 2016 roku.
więcej
2015-05-26 | 08:00
Giełda
Polwax redukuje zadłużenie. Do października 2016 r. chce spłacić obecne długi, by mieć możliwość finansowania nowych inwestycji

Polwax redukuje zadłużenie. Do października 2016 r. chce spłacić obecne długi, by mieć możliwość finansowania nowych inwestycji

Do października przyszłego roku Polwax planuje spłatę całości swojego zadłużenia. Wtedy będzie gotowy do zaciągania nowych zobowiązań, których celem ma być sfinansowanie inwestycji w instalację odolejenia rozpuszczalnikowego, co ma znacząco zwiększyć sprzedaż produktów przemysłowych. Przychody zajmującej się wytwarzaniem i dystrybucją parafiny przemysłowej spółki w pierwszym kwartale br. wzrosły o prawie 20 proc. w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej.
więcej
2014-09-26 | 06:45
Przemysł
Polscy eksporterzy muszą szukać nowych rynków zbytu. W kontaktach z zagranicznymi partnerami pomaga prestiż warszawskiej giełdy

Polscy eksporterzy muszą szukać nowych rynków zbytu. W kontaktach z zagranicznymi partnerami pomaga prestiż warszawskiej giełdy

Wejście na giełdę daje spółkom nie tylko pieniądze na rozwój, lecz także kontakty i pozycję w świecie biznesu. Choć bycie spółką publiczną wymaga utrzymywania wysokich standardów i transparentności w zarządzaniu, a spółki muszą włożyć wysiłek w kształtowanie relacji inwestorskich i publikację raportów, to dzięki temu postrzegane są jako przewidywalny i rzetelny partner.
więcej
2014-09-19 | 09:19
Przemysł
Cena akcji Polwaxu ustalona ostatecznie na 15 zł. Ruszają zapisy na akcje firmy Polwax dla inwestorów instytucjonalnych. Trafi do nich 80 proc. oferty

Cena akcji Polwaxu ustalona ostatecznie na 15 zł. Ruszają zapisy na akcje firmy Polwax dla inwestorów instytucjonalnych. Trafi do nich 80 proc. oferty

Ostateczna cena akcji Polwaxu ustalona została na 15 zł. Spółka zaoferuje 3 819 865 akcji. Pieniądze z debiutu przeznaczone będą dla akcjonariuszy sprzedających akcje – w tym funduszu private equity. Debiut planowany jest na 6 października. Prezes spółki zapowiada inwestycje w nowe technologie.
więcej