News powiązane z Jerzy Kwieciński

2018-05-18 | 05:50
Technologies
American investments in Poland are growing. More and more of them are based on cutting-edge technologies News powiązane z Jerzy Kwieciński

American investments in Poland are growing. More and more of them are based on cutting-edge technologies

Economic cooperation between Poland and the United States is flourishing. 2017 was a record-breaking year in terms of trade, which reached 12.7 bn dollars. The value of American investments in Poland is estimated at nearly 42 bn dollars. Foreign investments are growing in terms of numbers and seeing improvements in quality. They are increasingly often based on latest technologies which find their first use in Poland. Polish companies, too, are becoming bolder and bolder overseas. More than 70 Polish companies and businesses with Polish capital operate in the United States, with a total investment value of more than 2 bn dollars.
więcej
2018-04-23 | 06:20
Handel
Rosną amerykańskie inwestycje w Polsce. Coraz częściej opierają się na najnowszych technologiach

Rosną amerykańskie inwestycje w Polsce. Coraz częściej opierają się na najnowszych technologiach

Rozkwita współpraca gospodarcza Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Rok 2017 był rekordowy dla wymiany handlowej, która sięgnęła 12,7 mld dol. Wartość amerykańskich inwestycji w Polsce szacuje się już na blisko 42 mld dol. Rośnie nie tylko liczba zagranicznych inwestycji, lecz także ich jakość. Coraz częściej opierają się o najnowsze technologie i to w Polsce znajdują swoje pierwsze zastosowanie. Także polskie firmy coraz śmielej działają za oceanem. W Stanach Zjednoczonych znajduje się ponad 70 firm polskich lub z polskim kapitałem, a całkowita wartość inwestycji przekracza 2 mld dol.
więcej
2018-03-28 | 06:25
Problemy społeczne
Nie tylko migranci ze Wschodu pozwolą rozwijać przedsiębiorczość. Rząd chce też aktywizować osoby młode i po pięćdziesiątce

Nie tylko migranci ze Wschodu pozwolą rozwijać przedsiębiorczość. Rząd chce też aktywizować osoby młode i po pięćdziesiątce

Niedobór pracowników może zahamować polską przedsiębiorczość. Rząd zamierza szerszej sięgnąć po młodych pracowników oraz wykorzystać potencjał osób po pięćdziesiątce, ale przy tym silnie wspomagać się imigrantami ze Wschodu – zapowiada Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. Już teraz 40 proc. firm zatrudnia pracowników z Ukrainy, a co dziesiąta – z Białorusi. Niezbędne jest jednak stworzenie odpowiednich warunków do pracy i godziwe pensje. Bez tego po zdobyciu kwalifikacji cudzoziemcy wybiorą kraje zachodniej Europy.
więcej
2015-01-05 | 06:55
Edukacja
W nowej perspektywie UE szansa na międzynarodowe centrum badawczo-rozwojowe w Polsce

W nowej perspektywie UE szansa na międzynarodowe centrum badawczo-rozwojowe w Polsce

W ramach perspektywy unijnej 2014-2020 Polska może poprawić jakość funkcjonowania sektora badawczo-rozwojowego (B+R). Chodzi tu nie tylko o współpracę nauki i biznesu, lecz także o projekt specjalnego międzynarodowego ośrodka badawczo-rozwojowego. Centrum badań wprowadziłoby nowej klasy infrastrukturę, kapitał ludzki oraz przyspieszyłoby toczące się prace naukowe w zakresie zaawansowanych technologii.
więcej
2014-12-16 | 06:50
Fundusze unijne
Polska czeka na akceptację czterech programów operacyjnych przez KE. Pierwsze projekty ruszą w I kw. 2015 r.

Polska czeka na akceptację czterech programów operacyjnych przez KE. Pierwsze projekty ruszą w I kw. 2015 r.

Polska Cyfrowa i Pomoc Techniczna to pierwsze programy operacyjne, które zatwierdziła Komisja Europejska w nowej perspektywie. Na akceptację Brukseli czekają jeszcze cztery programy krajowe i programy regionalne. Negocjacje zmierzają ku końcowi, a strona polska zabiega o to, by wszystkie zostały zaakceptowane jeszcze w tym roku.
więcej
2012-01-23 | 06:10
Finanse
Od tego roku z Unii pożyczki zamiast bezzwrotnych dotacji

Od tego roku z Unii pożyczki zamiast bezzwrotnych dotacji

Unia Europejska od tego roku będzie pożyczać, a nie dawać pieniądze na start-upy. Kwoty wsparcia będą wyższe i korzystnie oprocentowane, ale trzeba będzie je zwrócić.
więcej
2012-01-16 | 08:00
Fundusze unijne
Pieniądze z UE na start-upy nie dla wszystkich

Pieniądze z UE na start-upy nie dla wszystkich

100 tysięcy start-upów, czyli nowych mikrofirm, powstało dzięki unijnym dotacjom w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Dotychczasowa formuła wymaga zmian - uważa Europejskie Centrum Przedsięborczości i postuluje skoncentrowanie pomocy na najbardziej potrzebujących grupach.
więcej