News powiązane z JSW

2016-12-15 | 07:00
Bankowość
S. Kozłowski (DM Raiffeisen Polbank): W 2016 roku górowały małe i średnie spółki. Posiadacze portfeli inwestycyjnych z ich udziałem mogli zarobić nawet 25 proc. News powiązane z JSW

S. Kozłowski (DM Raiffeisen Polbank): W 2016 roku górowały małe i średnie spółki. Posiadacze portfeli inwestycyjnych z ich udziałem mogli zarobić nawet 25 proc.

Inwestorzy lokujący kapitał w średniej wielkości przedsiębiorstwach mogli w tym roku zarobić nawet 25 proc., a amatorzy najmniejszych – kilkanaście proc. Najgorzej wypadły inwestycje oparte na papierach największych, wchodzących w skład indeksu WIG20, spółek. Zdaniem Sobiesława Kozłowskiego z Domu Maklerskiego Raiffeisen Polbank na giełdzie były dwie zupełnie różne rzeczywistości.
więcej
2016-04-29 | 07:10
Surowce
PGNiG inwestuje w segment ciepłowniczy. Od spółki z grupy JSW kupiło 100 proc. akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

PGNiG inwestuje w segment ciepłowniczy. Od spółki z grupy JSW kupiło 100 proc. akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

Ponad 190 mln zł zapłaci PGNiG Termika za przejęcie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z Jastrzębia-Zdroju. W ten sposób, zgodnie z założeniami strategii, zwiększy swój udział w rynku ciepła systemowego. Jednocześnie złożyła ofertę kupna akcji Spółki Energetycznej „Jastrzębie”, do której należał PEC. To część Grupy JSW. PGNiG zapowiada dalsze zainteresowanie przejmowaniem aktywów ciepłowniczych na Górnym Śląsku.
więcej
2015-03-13 | 06:45
Energetyka
Admiral Markets: Górnictwo potrzebuje odważnych decyzji politycznych. Obniżenie kosztu wydobycia węgla uchroniłoby firmy wydobywcze przez upadkiem

Admiral Markets: Górnictwo potrzebuje odważnych decyzji politycznych. Obniżenie kosztu wydobycia węgla uchroniłoby firmy wydobywcze przez upadkiem

Ratunkiem dla polskiego górnictwa jest wzrost cen węgla na światowych rynkach lub cięcie kosztów działalności spółek wydobywczych. Środowisko związane z górnictwem nie ma wpływu na ceny surowca, ale może zrestrukturyzować kopalnie. Analitycy Admiral Markets podkreślają jednak, że politycy jak dotąd nie podjęli żadnych radykalnych decyzji, a to może doprowadzić polski przemysł górniczy do upadku i bankructwa.
więcej
2015-02-06 | 06:55
Prawo
Pracodawcy RP: Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury w sprawie działań liderów związków w JSW. Oni demolują kraj

Pracodawcy RP: Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury w sprawie działań liderów związków w JSW. Oni demolują kraj

Organizacja Pracodawcy RP złożyła zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach w sprawie złamania ustawy o związkach zawodowych podczas ostatnich wydarzeń wokół Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zarówno przebieg sporu zbiorowego, referendum, jak i ogłoszenie strajku oraz postawione żądania – według organizacji –odbyły się z naruszeniem prawa. Pracodawcy podkreślają, że liderzy związków demolują kraj, broniąc wyłącznie własnych interesów, nie rzadko nie mając poparcia innych pracowników.
więcej
2014-09-11 | 10:30
Energetyka
M. Gątarz (UniCredit CAIB Polska): Nie będzie głębokiej restrukturyzacji w Kompanii Węglowej, bo rząd obawia się protestów górników

M. Gątarz (UniCredit CAIB Polska): Nie będzie głębokiej restrukturyzacji w Kompanii Węglowej, bo rząd obawia się protestów górników

Związki zawodowe w Kompanii Węglowej nie akceptują planu naprawczego przygotowanego przez zarząd. Jego wdrożenie jest jednak koniecznie, by uratować 54 tys. miejsc pracy i uniknąć upadłości – ostrzegał niedawno prezes KW Mirosław Taras. Związkowcy naciskają na sprzedaż części kopalń i integrację ze spółkami energetycznymi. Taki scenariusz staje się coraz bardziej realny, bo rząd nie chce wchodzić z nimi konflikt.
więcej
2014-08-12 | 10:30
Przemysł
Rynek oczekuje dalszych strat JSW w 2014 roku

Rynek oczekuje dalszych strat JSW w 2014 roku

Jastrzębska Spółka Węglowa w środę poda wyniki za II kwartał. Analitycy nie liczą na dobre wskaźniki. Spółce nie sprzyja ani koniunktura na węglowym rynku, ani problemy z płynnością finansową. Prognozy na kolejne miesiące też nie są najlepsze, bo nic nie wskazuje na potencjalny wzrost cen węgla.
więcej
2014-05-15 | 06:50
Surowce
Katowicki Holding Węglowy: Sytuacja w górnictwie jest bardzo zła. Odpowiedzialność za ten stan ponoszą kolejne rządy

Katowicki Holding Węglowy: Sytuacja w górnictwie jest bardzo zła. Odpowiedzialność za ten stan ponoszą kolejne rządy

Polska już dawno nie jest górniczą potęgą. Obecne wydobycie węgla jest blisko dwukrotnie niższe niż na początku transformacji, a import przewyższa eksport. To dlatego, że od początku przemian nie powstała ani jedna spójna i całościowa strategia dla górnictwa – uważa prezes Katowickiego Holdingu Węglowego Roman Łój. Kopalnie potrzebują ogromnych nakładów na utrzymanie poziomu wydobycia i poprawę rentowności, a mimo to wielokrotnie opóźniano ich debiut na giełdzie i restrukturyzację. Tak było również w przypadku Katowickiego Holdingu Węglowego.
więcej
2013-12-03 | 06:15
Energetyka
JSW: W nadchodzącym roku w niektórych kopalniach możliwy sześciodniowy tydzień pracy

JSW: W nadchodzącym roku w niektórych kopalniach możliwy sześciodniowy tydzień pracy

Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej zapowiada wprowadzenie dodatkowego dnia pracy dla górników w nadchodzącym roku. Ma to zwiększyć konkurencyjność coraz mniej rentownych kopalń.
więcej
2013-11-28 | 06:35
Energetyka
Prezes JSW: Kraje UE wywierają presję na redukcję CO2, bo szukają rynków zbytu na swoje technologie ekologiczne

Prezes JSW: Kraje UE wywierają presję na redukcję CO2, bo szukają rynków zbytu na swoje technologie ekologiczne

– Węgiel ostatnio jest „chłopcem do bicia” i stał się elementem gry interesów rozwiniętych państw, które szukają rynków zbytu dla technologii atomowych lub źródeł odnawialnych – uważa prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Prognozuje, że węgiel będzie stopniowo zastępowany przez inne źródła energii, nim to jednak nastąpi trzeba zwiększyć efektywność rodzimego górnictwa, a sam proces redukcji emisji CO2 powinien przebiegać wolniej niż proponuje UE.
więcej
2013-08-19 | 06:45
Gospodarka
Ministerstwo Gospodarki bada kondycję kopalń. Prezes JSW: prowadzony audyt może pomóc spółkom węglowym

Ministerstwo Gospodarki bada kondycję kopalń. Prezes JSW: prowadzony audyt może pomóc spółkom węglowym

W ciągu trzech miesięcy znane będą szczegółowe wyniki audytu, prowadzonego w spółkach węglowych na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. – Jeśli pojawią się wnioski, co trzeba zrobić w firmach i jakie przepisy prawne blokują możliwość uruchomienia naszych rezerw, to będzie to bardzo przydatna praca i my się w to angażujemy – deklaruje Jarosław Zagórowski, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Liczy, że pozwolą one na zmiany, które poprawią kondycję polskiego górnictwa.
więcej
2013-08-13 | 06:45
Energetyka
Spadają ceny węgla. JSW obawia się II półrocza na minusie

Spadają ceny węgla. JSW obawia się II półrocza na minusie

Jastrzębska Spółka Węglowa tnie koszty, ogranicza zatrudnianie i spowalnia inwestycje. Prezes spółki zamierza utrzymać dodatni wynik w drugim półroczu, mimo że ceny węgla i koksu spadają.
więcej
2013-05-29 | 06:35
Energetyka
J. Zagórowski (JSW): los kopalń jest w rękach związkowców, a nie państwa

J. Zagórowski (JSW): los kopalń jest w rękach związkowców, a nie państwa

Skończył się czas na negocjacje ze związkowcami w sprawie ograniczenia kosztów wydobycia węgla. Trzeba podjąć decyzję, czy zostanie wydłużony tydzień pracy górników, w przeciwnym razie kopalniom grozi zamknięcie – przestrzega Jarosław Zagórowski, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Podkreśla, że rozwiązanie problemu importu węgla jest dzisiaj w rękach sektora górniczego.
więcej
2013-05-20 | 06:20
Energetyka
JSW chce wprowadzić w kopalniach pracujące soboty płatne jak dzień roboczy. Ma to poprawić konkurencyjność spółki

JSW chce wprowadzić w kopalniach pracujące soboty płatne jak dzień roboczy. Ma to poprawić konkurencyjność spółki

JSW rozmawia ze związkami zawodowymi o wprowadzeniu pracujących sobót, ale tak by wynagrodzenie za dodatkowy dzień pracy było na takim samym poziomie, jak w pozostałe dni robocze. Sześciodniowy tydzień pracy w kopalniach oznaczałby zwiększenie konkurencyjności spółki, a w konsekwencji zatrudnienie nowych pracowników.
więcej
2013-02-22 | 06:50
Energetyka
Prezes JSW: opłaty za CO2 to haracz, który płaci unijny przemysł

Prezes JSW: opłaty za CO2 to haracz, który płaci unijny przemysł

Przedstawiciele węglowych spółek negatywnie oceniają funkcjonowanie unijnego systemu handlu prawami do emisji (EU ETS). Sprawia on, że elektrownie emitujące najwięcej gazów cieplarnianych muszą ponosić dodatkowe koszty. Jednak ostatnie kursy cen uprawnień sprawiają, że obecnie jest najlepszy czas dla tradycyjnych źródeł energii.
więcej
2013-02-20 | 06:35
Praca
Prezes JSW: emerytury górnicze to sprawa lekarzy, a nie polityków czy menadżerów

Prezes JSW: emerytury górnicze to sprawa lekarzy, a nie polityków czy menadżerów

Emeryturami górniczymi powinni zająć się lekarze medycyny pracy, a nie politycy – uważa prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Według niego obecny system przywilejów górniczych powinien jednak zostać zmieniony. Podstawą jest jednak rzetelne określenie, które zadania wykonywane w górnictwie są szkodliwe dla zdrowia, a które nie. Rząd już pod koniec 2011 roku zapowiedział odebranie części przywilejów górniczych, tak by na emeryturę przechodziły jedynie osoby, które zajmują się bezpośrednio wydobyciem.
więcej