News powiązane z EBC TLTRO

2016-06-07 | 07:00
Waluty
Kondycja strefy euro ma się poprawić. Pomóc w tym mogą rosnące zyski z eksportu oraz ewentualne dalsze działania EBC News powiązane z EBC TLTRO

Kondycja strefy euro ma się poprawić. Pomóc w tym mogą rosnące zyski z eksportu oraz ewentualne dalsze działania EBC

Wskaźniki PMI pokazują, że kondycja ekonomiczna strefy euro w następnych kwartałach powinna się poprawiać. Zdaniem Piotra Szuleca z Pioneer Pekao Investments pomóc w tym powinny m.in. ewentualne, dalsze działania ze strony Europejskiego Banku Centralnego w zakresie stóp procentowych oraz programu najtańszych pożyczek w historii TLTRO II.
więcej
2015-01-02 | 08:00
Rynki zagraniczne
P. Kuczyński (Xelion): Nie spodziewam się w styczniu decyzji Europejskiego Banku Centralnego o skupie obligacji rządowych

P. Kuczyński (Xelion): Nie spodziewam się w styczniu decyzji Europejskiego Banku Centralnego o skupie obligacji rządowych

Piotr Kuczyński, główny analityk Domu Inwestycyjnego Xelion, uważa, że Europejski Bank Centralny nie podejmie w styczniu decyzji o skupie obligacji rządowych. Jego zdaniem nie można jednak wykluczyć tego, że nie zrobi tego w przyszłości. Wszystko zależy od tego, czy w strefie euro pojawi się trwała deflacja.
więcej
2014-12-16 | 06:30
Fundusze inwestycyjne
P. Szulec (Pioneer Pekao): W przyszłym roku europejska gospodarka odzyska wigor. Warte uwagi będą akcje niemieckich eksporterów

P. Szulec (Pioneer Pekao): W przyszłym roku europejska gospodarka odzyska wigor. Warte uwagi będą akcje niemieckich eksporterów

Po drugim przetargu na tanie pożyczki z EBC, które cieszyły się niewielkim zainteresowaniem banków, analitycy oczekują coraz bardziej zdecydowanych działań Europejskiego Banku Centralnego. Powinny one nakręcić koniunkturę w Europie i osłabić euro, co wesprze eksporterów. Zdaniem Piotra Szuleca z Pioneer Pekao Investment Management niedowartościowane akcje europejskich spółek mogą być w 2015 r. dobrą inwestycją.
więcej
2014-09-15 | 09:00
Waluty
I. Morawski (BIZ Bank): Nie ma pewności, że polityka monetarna EBC w ogóle zadziała. Potrzebna ekspansja fiskalna

I. Morawski (BIZ Bank): Nie ma pewności, że polityka monetarna EBC w ogóle zadziała. Potrzebna ekspansja fiskalna

Europejski Bank Centralny coraz wyraźniej sygnalizuje, że jego działania mogą nie wystarczyć, by odsunąć widmo stagnacji i deflacji w strefie euro. We wrześniu EBC zaskoczył rynki, obniżając stopy procentowe i rozpoczynając skup obligacji ABS. Inwestorzy spodziewali się luzowania polityki przez EBC w późniejszym terminie, gdyż dopiero w czerwcu ogłosił on pakiet kolejnych, daleko idących interwencji. To wszystko może jednak nie wystarczyć, by pobudzić gospodarkę.
więcej