Kalnedarium

26 stycznia
Konferencja: 08:45 do 14:30
Organizator:
EuropaProperty
Miejsce: Inter Continental, Warszawa

9. CEE Retail Awards


CEE Retail Awards rozpoczyna CEE Retail Forum. Jest to seria dyskusji panelowych na aktualne dla branży tematy. Jest to okazja do zapoznania się z opiniami ekspertów, deweloperów, bankierów i inwestorów z całego regionu i wspólnego przedyskutowania bieżących tematów.

Informacje ogólne

Gala i CEE Retail Forum są doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów i odnowienia już istniejących w przyjemnej, lecz profesjonalnej atmosferze. Podczas wieczornej Gali nagrodzeni zostaną retailerzy, firmy nieruchomościowe, projekty oraz osobowości, za ich wkład w rozwój rynku nieruchomości handlowych w regionie w 2016 roku.

Niezależne Jury,złożone z doświadczonych ekspertów z branży nieruchomości i handlu, zdecyduje komu przyznać nagrody. W styczniu wyłoni listę nominowanych z całej puli nadesłanych zgłoszeń. Następnie nominowani zostaną poddani ocenie w wieczór przed Galą podczas kolacji Jury i Jury wyłoni zwycięzców w drodze głosowania. Głosowanie będzie podlegało audytowi ze strony EY, oficjalnego audytora konkursu.