Depesze

Zmiany w KDPW: Szybsze i tańsze rozrachunki papierów wartościowych
2014-08-04  |  10:48

KDPW usprawnia i obniża koszty rozliczeń i rozrachunku transakcji. Izba rozliczeniowa KDPW_ccp wprowadziła dziś mechanizm nettingu, a KDPW automatyczny rozrachunek w częściach. Dzięki temu transakcje będą rozliczane taniej, szybciej, spadnie także liczba zawieszeń rozrachunku.

Wprowadzony przez KDPW_ccp mechanizm nettingu polega na tworzeniu jednej instrukcji rozrachunku z wszystkich operacji uznających lub obciążających dane konto rozrachunkowe. Warunkiem jest wskazanie tego samego sposobu rozrachunku i tego samego terminu. Rozliczane papiery wartościowe muszą mieć także to samo oznaczenie w systemie depozytowym.

 ‒ Wdrożenie mechanizmu kompensacji (netting) oraz agregacji (netting kierunkowy) zobowiązań i należności wyrażonych w papierach wartościowych, które wynikają z rozliczanych transakcji zawartych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, oznacza podniesienie standardów funkcjonowania procesu rozliczeniowego, powodując zdecydowane zmniejszenie liczby instrukcji dostarczanych do rozrachunku przy jednoczesnym obniżeniu wysokości kosztów związanych z rozrachunkiem transakcji – powiedziała cytowana w komunikacie prasowym Iwona Sroka, prezes KDPW_CCP.

Równocześnie KDPW umożliwia automatyczny rozrachunek w częściach. Dzięki temu ma zmaleć liczba zawieszeń rozrachunku. Jeśli na koncie depozytowym nie będzie wystarczająco dużo walorów danego rodzaju, by zrealizować rozrachunek w całości, zostanie on dokonany do wysokości dostępnego salda i dokończony w kolejnych dniach.

Jak przekonuje KDPW w komunikacie prasowym, ten system ma szczególne znaczenie dla izb rozliczeniowych, które kierują do KDPW zlecenia rozrachunku ustalone na bazie netto z wielu instrukcji rynkowych. Wykonanie rozrachunku w częściach pozwala na zmniejszenie wzajemnych zobowiązań i należności. Rozwiązanie ma też zwiększyć płynność prowadzonych rozrachunków.

Obydwie zmiany wchodzą w życie od dziś.

Czytaj także