Depesze

Wyższy limit gwarancji ubezpieczeniowych PZU dla Pozbud T&R
2014-09-23  |  12:02

Pozbud T&R ma podniesiony do 30 mln zł limit gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych w PZU.

Pozbud T&R  podpisał 23 września aneks do umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych  zawartej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń, którym zwiększony został limit zaangażowania i  który nadał umowie nowe brzmienie.

Maksymalny limit zaangażowania został podniesiony z 20 do 30 mln zł  i ma charakter odnawialny, co oznacza, że wygaśnięcie gwarancji udzielonej w ramach umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych powoduje odnowienie limitu o sumę gwarancyjną tej gwarancji.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także