Depesze

MCI Management: w I poł. 2014 r. 3-krotny wzrost przychodów
2014-08-28  |  13:15

Zmiana wartości spółki zależnej MCI spowodowała znaczny wzrost zysku netto.

MCI Management, fundusz technologiczny venture capital, zanotował skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I półroczu br. w wysokości 25,4 mln zł. Jest to ok. 3-krotny wzrost w ujęciu rocznym.

Zysk netto grupy wyniósł 214,1 mln zł i był wyższy rdr niemal 2,5-krotnie. Największe znaczenie we wzroście zysku netto miał zysk z inwestycji, który wyniósł w omawianym terminie 138,4 mln zł, o 42 proc. rdr.

Zyski z inwestycji zawierają zmiany wartości godziwej i ujmuje przeszacowanie wartości aktywów finansowych, czyli akcji i udziałów w spółkach zależnych, stowarzyszonych i innych jednostkach, certyfikatów inwestycyjnych FIZ należących do MCI, instrumentów pochodnych – tłumaczy MCI w raporcie.

Zysk z inwestycji w I półroczu br. wynika głównie z aktualizacji wartości spółki zależnej MCI Fund Management Sp. z o.o. II MCI.PrivateVentures S.K.A., której wartość wzrosła w minionym półroczu o 120,3 mln zł.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także