Depesze

UOKiK: Reklamy Alior Banku, BGŻ, Euro Banku i Providentu mogły wprowadzać w błąd
2014-09-29  |  11:26

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko bankom i pożyczkodawcy, których reklamy mogły wprowadzić klientów w błąd i przez to mogli oni podjąć niekorzystne dla nich decyzje finansowe.

UOKiK wszczął postępowania administracyjne przeciwko czterem instytucjom finansowym: Alior Bank z kampanią „Gwarancja najniższej raty”, Bank Gospodarki Żywnościowej z kampanią „Orzech odsetkowy”, Euro Bank z kampanią „Warto sprawdzić jakość i cenę. Kredyt gotówkowy z atrakcyjnym oprocentowaniem już od 5,7 proc.” oraz Provident Polska z kampanią „Spróbuj i zostań”.

Wątpliwości urzędu wzbudził sposób informowania o kosztach kredytu: czas, w którym wyświetlane były ważne dla konsumenta informacje o oprocentowaniu, całkowitej kwocie do zapłaty, czy Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania był nieproporcjonalnie krótki do całego przekazu. W przypadku reklamy 30-sekundowej, jeden z banków wyświetlał informacje o kosztach przez pięć sekund, inny – przez dwie. Ponadto napisane zostały bardzo małą czcionką. W związku z tym, UOKiK ma zastrzeżenia do tego, czy konsument oglądający reklamę był w stanie zapoznać się z jej treścią – czyli czy po jej obejrzeniu wiedział, jakie koszty będzie musiał ponieść.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także