Depesze

Sprzedaż funduszy Pioneera w lipcu na plusie
2014-08-07  |  12:36

Pioneer Pekao TFI sprzedaje coraz więcej, widać jednak awersję inwestorów do ryzyka.

Saldo wpłat i umorzeń Pioneer Pekao TFI wyniosło w lipcu 2014 r. ponad 77 mln zł netto. To kolejny od kwietnia miesiąc z dodatnią sprzedażą netto funduszy i subfunduszy detalicznych, jak wskazuje towarzystwo w komunikacie. Na koniec lipca wartość aktywów zgromadzonych w funduszach Pioneer wyniosła 16,27 mld zł.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, inwestorzy najchętniej lokowali swoje aktywa w fundusze bądź subfundusze rynku pieniężnego i gotówkowe, jak również te związane z rynkiem obligacji.

Czwarty raz z rzędu funduszem, który pozyskał najwięcej nowych środków był Pioneer Obligacji Strategicznych, do którego inwestorzy wpłacili ponad 49 mln zł, a od początku roku ponad 302 mln zł. Drugi najpopularniejszy był wśród funduszy towarzystwa Pioneer Gotówkowy, w którym ulokowano ponad 43 mln zł, 261 mln zł od początku 2014 r.

Zebrane dane wskazują, że dla naszych klientów wciąż kluczową kwestią przy lokowaniu  środków jest możliwie przewidywalny zwrot z inwestycji. Zauważamy znaczną grupę osób, które szukając innych form inwestowania, decydują się na wybór funduszy obligacji korporacyjnych i wysoko dochodowych, będących alternatywą dla tradycyjnych funduszy obligacyjnych – tłumaczy w komunikacie Krzysztof Lewandowski, prezes zarządu Pioneer Pekao TFI.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także