Depesze

S&P widzi dobre perpektywy dla polskiej gospodarki i potwierdza rating Polski
2014-08-11  |  08:12

Agencja ratingowa Standard & Poor's zdecydowała się utrzymać się rating Polski dla długu w walucie obcej dla Polski na poziomie A-/A-2 i w walucie krajowej na poziomie A/A-1. Spodziewamy się, że Polska dalej będzie podążać drogą zrównoważonego wzrostu gospodarczego, stabilnego zarządzania makroekonomicznego, zbilansowania finansów publicznych oraz umiarkowanych potrzeb w zakresie finansowania zewnętrznego ‒ napisało S&P w komunikacie.

S&P prognozuje w 2014 r. wzrost realnego PKB do poziomu 3,1 proc., a w 2015 r. wyniesie on 3,8 proc., przy założeniu, że skutki wojny domowej na Ukrainie oraz sankcji nałożonych przez UE na Rosję będą ograniczone. W ujęciu PKB per capita przełoży się to na średnią stopę wzrostu rocznego na poziomie 3,4% w latach 2014–2017.

Chociaż w ostatnim okresie wzrost gospodarczy był wspierany przez sektor eksportowy, uważamy, że to popyt krajowy będzie stanowił główny motor wzrostu w perspektywie średnioterminowej ‒ napisała agencja w uzasadnieniu.

Agencja zwraca także uwagę na rosnącą zależność od finansowania zagranicznego, co widoczne jest we wzroście udziału długu w walucie obcej, który wyrażony jako procent całkowitego długu publicznego wzrósł z 30 proc. do 36 proc. To może zwiększać podatność rządu na ponoszenie wyższych lub bardziej niestabilnych kosztów obsługi długu.

S&P przewiduje, że wybory parlamentarne w 2015 roku oraz niedawna reforma systemu emerytalnego wprowadzą element politycznej niepewności. Mimo to agencja nie oczekuje istotnych odstępstw od polityki gospodarczej, dzięki której Polska stworzył stabilne otoczenie makroekonomiczne.

 

(Newseria Inwestor)

Czytaj także