Depesze

Sąd wpisał do rejestru zastawów znak towarowy Gino Rossi
2014-09-23  |  13:40

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ dokonał wpisu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów na prawie z rejestracji znaku towarowego „rg gino rossi" na rzecz Bank Zachodni WBK oraz na rzecz mBank. Obu bankom firma winna jest ponad 30 mln zł.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z umów kredytowych zawartych z BZ WBK w wysokości 20,5 mln zł i z mBank w wysokości 10 mln zł.

Najwyższa suma zabezpieczenia z tytułu ustanowionego zastawu rejestrowego na rzecz Banku Zachodniego WBK wynosi 20,6 mln zł, natomiast na rzecz mBanku 15 mln zł.

Przedmiot zastawu nie jest wyceniony w księgach rachunkowych spółki. Natomiast, wartość szacunkowa przedmiotu zastawu wynikająca z dokonanej jego wyceny wynosi 41,3 mln zł.

Ponadto Sąd Rejonowy Gdańsk Północ  dokonał wpisu zastawu rejestrowego na zapasach towarów handlowych na rzecz mBank, ustanowionego na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z tej samej umowy kredytowej.

Najwyższa suma zabezpieczenia z tytułu ustanowionego zastawu wynosi 35 mln zł. Zapasy towarów handlowych na których ustanowiono zastaw wykazują w księgach rachunkowych wartość ewidencyjną  35 mln zł.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także